niedziela, 13 czerwca 2021
HotMoney

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego?

Liczenie kosztów ubezpieczenia

Jeśli zastanawiasz się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego i przeglądasz oferty banków, to pewnie już zauważyłeś, że często wymagane jest wykupienie polisy na życie. Czy dodatkowe ubezpieczenie zobowiązania jest obowiązkowe i z czym to się wiąże? Wyjaśniamy.

Czy ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Kwestia związana z ubezpieczeniami na życie do kredytu hipotecznego jest bardzo skomplikowana. Dlaczego? Ponieważ według przepisów zawartych w polskim prawodawstwie, klient nie posiada obowiązku wykupienia żadnego rodzaju polisy. Mogłoby się wydawać więc, że masz prawo do rezygnacji z niej, dzięki czemu teoretycznie oszczędzasz. A dlaczego teoretycznie?

Bo choć nie jest to obowiązkowe, banki zwykle tego wymagają. Gdy nie zdecydujesz się na ubezpieczenie na życie, najczęściej rośnie oprocentowanie, a co za tym idzie – wysokość rat i całkowita kwota do spłaty, co skutecznie zniechęca do skorzystania z tej oferty. Bank może też wymagać zabezpieczenia zobowiązania w inny sposób – np. przedstawienia nie jednego, lecz kilku poręczycieli, którzy zobowiążą się do spłaty długu, gdy Ty nie będziesz w stanie regulować rat.

W ostateczności, gdy nie zdecydujesz się na to rozwiązanie, bank… odmówi Ci przyznania kredytu. Czemu tak jest? Ponieważ to dla niego zbyt duże ryzyko, polisa na życie stanowi natomiast zabezpieczenie, dzięki któremu w razie m.in. Twojej śmierci ubezpieczyciel wypłaci środki. To dodatkowo sprawia, że Twoja rodzina nie zostanie obciążona koniecznością spłacenia pozostałej części kredytu hipotecznego.

Ile kosztuje polisa na życie?

Kluczową kwestią jest to, ile kosztuje polisa na życie. Tu już wszystko zależy od tego, jaki jest zakres ochrony. Jeśli ubezpieczenie dotyczy wyłącznie śmierci, miesięczne składki nie są wysokie. Można jednak dołączyć do tego dodatkowe moduły, takie jak choroba, trwałe inwalidztwo, nieszczęśliwy wypadek.

Jednak w przypadku kredytów składki wyliczane są w inny sposób. Bierze się pod uwagę kwotę zobowiązania, od której pobierana jest z góry określona opłata, wyliczana procentowo. Wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty pozostałej kwoty zadłużenia na wypadek śmierci kredytobiorcy. Polisę tę można rozszerzyć o sytuacje, w których tracisz pracę lub na skutek wypadku/choroby nie możesz wykonywać zawodu. Wtedy zwykle towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca ustaloną ilość rat w tym czasie.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaca środków?

Zanim jednak podpiszesz jakąkolwiek umowę, dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie mowa jest o wszystkich wyłączeniach. Co to oznacza? Sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy. W przypadku polisy na życie do kredytu hipotecznego mowa jest o tym, że kredyt nie zostanie spłacony, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku samobójstwa lub spowodowania śmiertelnego wypadku podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Powodem do odmowy wypłacenia środków może być także skrajne lekceważenie zasad bezpieczeństwa, np. skakanie do wody z wysokiej skały w miejscu, gdzie widnieje zakaz tego.

komentarze 2

    Dodaj Twój komentarz