wtorek, 16 lipca 2024
HotMoney

Ile kosztuje akt notarialny? Stawki, taksy notarialne

Znak notariusza

Korzystanie z usług notariusza w wielu przypadkach jest niezbędne, np. podczas sprzedaży lub kupna mieszkania. Ceny w znacznej mierze zależą od rodzaju usługi i samego notariusza, chociaż maksymalne stawki zostały ustalone ustawowo. Ile więc kosztuje akt notarialny? Ile trzeba zapłacić notariuszowi kupując mieszkanie, a ile chcąc spisać testament?

Ile kosztuje notariusz?

Maksymalne taksy notarialne zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2004 roku. Notariusz nie może więc zażądać więcej niż jest to określone ustawowo, ale może pobrać mniejszą opłatę. Cena aktu notarialnego zależy od wartości transakcji, są jednak stawki stałe. Przyjrzyjmy się więc, ile kosztuje akt notarialny.

Stałe taksy notarialne – ile wynoszą?

Stałe stawki notarialne obowiązują w przypadku określonych czynności. Za ustanowienie pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności należy zapłacić 30 zł, do wielu czynności – 100 zł. Sporządzenie testamentu kosztuje u notariusza 50 zł, tyle samo oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Sporządzenie protokołu dziedziczenia to koszt 100 zł. Droższe jest sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku, taka usługa wynosi 150 zł. Za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej zapłacić trzeba 300 zł, a za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o.o lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł. Do tych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

zobacz także:  Co to są wakacje kredytowe i kiedy warto z nich skorzystać?

Taksa notarialna zależna od wartości transakcji

Stawki notarialne mogą być znacznie wyższe. W wielu przypadkach zależą one od wartości transakcji. Jeżeli wynosi ona do 3 000 zł, wówczas taksa wyniesie 100 zł. A co jeśli będą to kwoty wyższe? Jeśli wartość transakcji to koszt do 10 000 zł, wtedy zapłacić należy 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł. Gdy kwota transakcji wynosi do 30 000 zł, należy ponieść koszty w wysokości 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł. W przypadku wartości notarialnej do 60 000 zł, stawka notarialna wynosi 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł.

Taksa rośnie, kiedy przedmiotem transakcji staje się np. nieruchomość o wartości do 1 000 000 zł. Wówczas wynosi ona 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł. Do 2 000 000 zł stawka to 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł. Gdy wartość transakcji przekracza 2 000 000 zł, wtedy pobierana jest taksa w wysokości 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, jednak nie może być ona wyższa niż 10 000 zł. Jeśli natomiast dotyczy to czynności dokonywanych między osobami z I grupy podatkowej, wówczas nie może to być więcej niż 7 500 zł. Pomocne w wyliczeniu tych stawek są kalkulatory notarialne, które wyliczą, jakie będą opłaty poniesione u notariusza.

zobacz także:  Ile kosztuje przepisanie działki budowlanej, mieszkania u notariusza? O jakich opłatach związanych z przepisaniem nieruchomości trzeba pamiętać?

Niższe stawki notarialne – kiedy?

Stawki notarialne mogą być niższe, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Połowę maksymalnej taksy można zapłacić w przypadku umów zobowiązujących zawartych pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, umów deweloperskich, sprzedaży lokalu mieszkalnego czy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ćwierć opłaty notarialnej można ponieść, gdy w grę wchodzi ustanowienie hipoteki, potwierdzenie oświadczenia woli w akcie notarialnym czy losowanie nagrody. Jeszcze niższe stawki, bo w wysokości 1/10 maksymalnych opłat, dotyczą np. oświadczeń o przystąpieniu do spółki z o.o.

Dodaj Twój komentarz