piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Ile kosztuje adwokat rodzinny? Czym zajmuje się prawo rodzinne?

sala sądowa

Przy wielu sprawach w sądzie potrzebny jest prawnik. Często tak jest nie tylko przy kwestiach prawa karnego, ale i rodzinnego. Dlaczego? Czym zajmuje się prawo rodzinne? Ile wynosić może wynagrodzenie adwokata rodzinnego?

Czy zajmuje się prawo rodzinne?

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, które skupione jest głównie na regulowaniu stosunków rodzinnych. Zajmuje się zarówno kwestiami majątkowymi i niemajątkowymi. To właśnie prawo rodzinne określa istnienie i funkcjonowanie rodziny, a także stosunki w niej. Zajmuje się relacjami między małżonkami i krewnymi, a także tymi wynikającymi z kurateli, opieki i przysposobienia.

Prawo to jest w dużej mierze ujęte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale zapisy je regulujące znaleźć można również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych aktach ustawowych, nawet tych międzynarodowych.

A czym dokładnie zajmuje się prawo rodzinne? Przede wszystkim zawiera regulacje dotyczące funkcjonowania sfery kulturowo-obyczajowej. Znajdują się w nim kwestie takie jak wierność małżeńska, posłuszeństwo dzieci względem rodziców, wspólnota małżeńska, zasada równouprawnienia kobiety i mężczyzny, ale nie tylko. Prawo rodzinne określa również zasady adopcji, ustalania ojcostwa, kuratora dla małoletniego.

zobacz także:  Pokazały więcej w TV..., czyli największe wpadki prezenterek telewizyjnych

Widać więc wyraźnie, że adwokat rodzinny to nie tylko rozwód (adwokatrodzinny.wroclaw.pl) i inne sprawy dotyczące małżeństwa, ale i kwestie opieki nad dziećmi. Skoro już wiadomo, czym zajmuje się prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym, warto sprawdzić, ile kosztują jego usługi.

Ile trzeba zapłacić prawnikowi?

Na wstępie warto zaznaczyć, że opłaty za czynności adwokackie są uregulowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Jest więc jasno wytłumaczone, jakie są stawki minimalne u prawników, a także na jakich zasadach jest opłacana pomoc bezpłatna.

Do ustalenia wysokości opłaty należy wziąć niezbędny nakład pracy adwokata, ale także to, jaki jest charakter sprawy. Zakłada się, że kwota nie może przekraczać przedmiotu sprawy i nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna.

Trudno napisać dokładnie, ile trzeba zapłacić prawnikowi, bowiem opłaty za czynności adwokackie przeważnie są ustalane w umowie pomiędzy nim a klientem. Ważne jest to, jaki jest stopień zawiłości sprawy. Nie bez znaczenia jest również renoma kancelarii czy samego adwokata.

zobacz także:  Ranking euroPKB, Podwyżka akcyzy, Droższy wywóz śmieci

Ile kosztuje adwokat rodzinny?

W przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego trudno mówić o wartości przedmiotu sprawy, jednak stawki minimalne oczywiście są podane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Kształtują się następująco. Za sprawy rozwodowe i mające na celu unieważnienie małżeństwa zapłacić należy 720 zł, a za stwierdzające jego istnienie lub nieistnienia – 720 zł.

Sprawy o przysposobienie to koszt minimum 360 zł, a pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł. W przypadku unieważnienia uznania dziecka i rozwiązania przysposobienia, a także przy ustaleniu ojcostwa czy jego zaprzeczaniu zapłacić należy 480 zł. Sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem również 480 zł.

Jeśli chce się osobę uznać za zmarłą lub stwierdzić zgon, postawić na rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego wówczas zapłacić należy minimum 360 zł.

Kwotę 480 zł należy przygotować również przy sprawach mających na celu rozstrzygnięcie istotnych spraw rodziny lub związanych z jej majątkiem wspólnym.

W przypadku spraw małżeństw minimalnie 720 zł należy zapłacić za zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, a w sytuacji, gdy chce się dokonać podziału majątku wspólnego stawkę oblicza się na podstawie wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków jako 50% tej stawki.

zobacz także:  Euro – nowe banknoty z lepszymi zabezpieczeniami

Mniej, bo 120 zł należy uiścić w przypadku alimentów czy nakazania wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.

A ile kosztuje sprawa rozwodowa u adwokata? Trudno określić ostateczny przedział cenowy, gdyż na cenę rozwodu u adwokata wpływa przede wszystkim stopień skomplikowania sprawy.

Dodaj Twój komentarz