środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney

Ceny u adwokata, czyli ile kosztuje adwokat? Przykłady opłat za czynności adwokackie

adwokat

Chcesz skorzystać z pomocy adwokata, ale nie wiesz na jaki wydatek się przygotować? Ile trzeba zapłacić prawnikowi? Jaki jest przykładowy cennik opłat za czynności adwokackie?

Ile kosztuje adwokat?

Nie można podać uniwersalnego cennika za konkretne usługi adwokata, gdyż wysokość jego wynagrodzenia jest ustalana w drodze umowy z klientem na zasadzie swobody woli stron. W dodatku na wysokość ceny wpływ ma w szczególności stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy, a nawet miejsce świadczenia usług – wiadomo, że im większe miasto, tym drożej. Nie bez znaczenia jest także renoma kancelarii, w tym oczywiście pierwsze skrzypce odgrywa doświadczenie.

Jakie są ceny u adwokata?

Warto wiedzieć, że z uwagi na zakaz reklamowania usług, prawnicy, radcy prawni itp. nie mogą podawać cenników swoich usług. Jednak pomocne w ustaleniu, z jakimi opłatami należy się liczyć mogą być zapisy z Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych i z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ustalenia te oczywiście przedstawiają tylko stawki minimalne, które należy uiścić za czynności adwokata i radcy prawnego w sprawach z urzędu.

zobacz także:  Nowe stawki VAT, Złoża bursztynu... - przegląd 13 marzec 2019

Warto jednak wiedzieć, że aby przyznano adwokata za darmo, należy zgłosić się do sądu i to on decyduje, czy jest to zasadne. Nie ma na to gotowego rozwiązania. Sąd bierze pod uwagę stan majątku i dochodów osoby ubiegającej się o pełnomocnika z urzędu, a także stopień skomplikowania sprawy.

Przykłady opłat za czynności adwokackie

Stawki minimalne w przypadku spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych zależą od wartości przedmiotu sprawy. Jeśli wynosi do 500 zł, to płaci się 60 zł, jeśli od 500 zł do 1500 zł – 180 zł, 1500 zł do 5000 zł – 600 zł, 5000 zł do 10000 zł – 1200 zł, 10000 zł do 50000 zł – 2400 zł, 50000 zł do 200000 zł – 3600 zł, a powyżej 200000 zł – 7200 zł.

Przykładowe stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego to 360 zł przy rozwodzie i unieważnienie małżeństwa, 240 zł za stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, 180 zł za przysposobienie, 120 zł za pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka i 240 zł za ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia .

zobacz także:  Budowanie pozytywnej historii kredytowej - czy warto, jak zacząć?

Za ubezwłasnowolnienie w sądzie zapłaci się 240 zł, a za uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 180 zł. Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym to koszt 240 zł, a zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami – 360 zł. Jeśli małżonkowie chcą podziału majątku wspólnego, to stawkę oblicza się na podstawie wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków trzeba ponieść koszt 50% tej stawki. Za alimenty i nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka płaci się 60 zł. Oczywiście kwoty te to minimum.

W sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia stawki minimalne objęte dochodzeniem to 180 zł, a śledztwem – 300 zł. Za obronę przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym płaci się 360 zł, a w sprawach o wykroczenia – 180 zł. Opłata 420 zł jest w przypadku obrony przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym. Za stawiennictwo przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją też płaci się 420 zł, a przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł. Tyle samo wynosi koszt obrony przed Sądem Najwyższym.

zobacz także:  Ile kosztuje wizyta u dietetyka?

komentarze 2

  1. oburzona pisze:

    Całe szczęście, że są te regulacje z rozporządzenia, bo nikogo nie byłoby stać na skorzystanie z usług adwokata.

  2. Tela pisze:

    Mam za sobą wygraną sprawę w sądzie i doskonale zdaję sobie sprawę, że gdyby nie dobry adwokat, mogłoby się to dla mnie nie zakończyć tak pomyślnie. Ceny umiarkowane, a doświadczenie ogromne. Czasami warto zainwestować w dobrego adwokata, zwłaszcza kiedy sprawa jest niepewna i trzeba doświadczenia.

Dodaj Twój komentarz