czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

GPW, Giełda Papierów Wartościowych, czego możesz nie wiedzieć?

Notowania na giełdzie

Giełda Papierów Wartościowych to rynek regulowany, na którym dokonuje się gigantycznych transakcji i innych instrumentów finansowych. Jak właściwie działa giełda? Jakie giełdy są na świecie?

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych?

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) to rynek regulowany, na którym dokonuje się obrotu różnymi instrumentami finansowymi. Zalicza się do nich przede wszystkim papiery wartościowe, jak akcje i obligacje, a także instrumenty pochodne czyli kontrakty terminowe oraz opcje. Giełda to przede wszystkim miejsce, gdzie spotykają różne przedsiębiorstwa sprzedające swoje udziały, a także spółki oraz inwestorzy, którzy byliby chętni je nabyć. Giełda to także źródło informacyjne, odnośnie koniunktury oraz rozwoju gospodarczego.

Jak wygląda rynek GWP?

Przede wszystkim mówiąc o Giełdzie Papierów Wartościowych, nie mówimy o jednym miejscu, a o wielu różnych miejscach. Bowiem giełda może funkcjonować na zasadzie lokalnej (krajowej), jak i międzynarodowej (światowej). Na całym świecie mamy do czynienia z wieloma giełdami, które zajmują się obrotem papierów wartościowych. Do największej z nich należy NYSE Euronet z Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Do innych dużych giełd należy także NASDAQ OMX także z Nowego Jorku oraz Japan Exchange Group z siedzibą w Tokio. W Polsce mamy Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

zobacz także:  Droższe rozwody? Są plany zmian w prawie

Jak funkcjonuje GWP?

Aby móc zawierać operacje związane z papierami wartościowymi, należy być członkiem Giełdy. Żeby było to możliwe, trzeba posiadać osobowość prawną, a także mieć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. W przypadku firm inwestycyjnych, zawierają one transakcje na rachunek własny lub rachunek klienta. Mogą to robić także biura i domy maklerskie. Biura maklerskie działają w strukturach bankowych, domy maklerskie są od banków niezależne. Na giełdzie mogą funkcjonować także podmioty zawierające transakcje wyłącznie na własny rachunek. Co ważne, należy założyć wówczas rachunek w licencjonowanym przez KNF domu maklerskim.

Jak działa GWP?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że GWP w Warszawie działa na Rynku Głównym, rynku małych i młodych spółek NewConnect oraz rynku obligacji Catalyst. Na giełdzie w sposób wirtualny spotykają się przedstawiciele różnych spółek, zarówno sprzedający, jak i kupujący. Co ważne, na rynku nie dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży w sposób materialny, tylko niematerialny. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej to, że wszystkie zmiany zachodzące na rynku są zapisywane w formie elektronicznej systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Innymi słowy dochodzi do zmiany na kontach KDPW, a także na rachunkach maklerskich, spółek i podmiotów uczestniczących w transakcji.

zobacz także:  Największe węzły autostradowe na świecie – mamy je w Polsce!

Czym są notowania na giełdzie?

Notowania giełdowe pokazują wzrost oraz spadek wartości określonych akcji i obligacji. Jednakże trzeba pamiętać, że istnieją dwa sposoby na prowadzenie notowań giełdowych. Możemy mieć więc do czynienia z systemem notowań ciągłych, gdzie kurs może się zmieniać od transakcji do transakcji. Drugim sposobem jest system notowania jednolitego, gdzie cena danego notowania ustalana jest tylko dwa razy w ciągu dnia. Notowanie ciągłe najlepiej sprawdza się w przypadku spółek płynnych, kontraktów terminowych, obligacji, warrantów i certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku jednolitego systemu notowań ma się do czyrenia w przypadku spółek o małej płynności.

Dodaj Twój komentarz