sobota, 2 marca 2024
HotMoney

Fundusz inwestycyjny, co to jest?

Wykaz zysków z inwestowania

Fundusz inwestycyjny jest instrumentem finansowym takim jak akcje, obligacje, bony skarbowe i inne. Jest to także forma inwestowania polegająca na lokowaniu środków przez wielu uczestników funduszu. Przeczytaj czym wyróżnia się fundusz inwestycyjny i czy to opłacalne rozwiązanie.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Jak wynika z raportów Fundacji Kronberga tylko co jedenasty Polak inwestuje swój kapitał. Większość osób decyduje się na trzymanie pieniędzy na kontach oszczędnościowych. Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania, która polega na lokowaniu własnego kapitału w w papiery wartościowe, bony skarbowe oraz inne prawa majątkowe. Warto tutaj dodać, że instytucjami uprawnionymi do lokowania kapitału są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (zgodnie z ustawą z 27 maja 2004 roku). Ich Właścicielami natomiast są banki, firmy ubezpieczeniowe, zagraniczne podmioty specjalizujące się w danego rodzaju produktach finansowych.

Celem funduszy inwestycyjnych jest pomnożenie kapitału, oszczędzenie na emeryturę, optymalizacja podatkowa. O bezpieczeństwo zainwestowanych pieniędzy dba bank depozytariuszy, agent transferowy, Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz także:  Najlepsze oferty kont osobistych, dodatkowe benefity za otwarcie ROR

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne dzielimy ze względu na zawartość portfela oraz formę uczestnictwa. Z kolei fundusze inwestycyjne ze względu na zawartość portfela dzielimy na fundusze akcji (cały portfel to akcje spółek giełdowych), fundusze stabilnego wzrostu (obligacje i bony skarbowe), fundusze agresywnego wzrostu (rodzaj funduszy akcyjnych, charakteryzują się dużym wahaniom), fundusze zrównoważone (kapitał lokowany jest w akcje spółek giełdowych i papiery dłużne), fundusze rynku pieniężnego (kapitał lokuje się w krótkoterminowe papiery wierzycielskie), fundusze papierów dłużnych (obligacje i bony skarbowe lokowane na długi horyzont inwestycyjny), fundusze branżowe (inwestycja w branże przemysłowe), fundusze rynków zagranicznych (międzynarodowe i globalne).

Warto wiedzieć, że fundusze otwarte mogą emitować dowolną liczbę uczestników, przy czym zapewniają możliwość odkupienia aktywów na żądanie uczestnika. Z kolei fundusze zamknięte charakteryzują się mniejszą płynnością oraz mają ograniczoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych (tu certyfikaty mogą być imienne i na okaziciela).

Czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne?

Inwestując pieniądze musimy wziąć pod uwagę ryzyko niepowodzenia. Wszyscy pamiętamy przedsiębiorstwo GetBack, które okazało się niewypłacalne. Obecnie posiada ono 2,6 mld długu w postaci obligacji. Inwestorów skusiło wysokie oprocentowanie, a teraz prawdopodobnie firma GetBack nie jest w stanie wykupić własnego zadłużenia. Podobnie mamy w pamięci aferę Amber Gold, gdzie straty sięgnęły powyżej 800 mln zł. Jak wynika z raportów, Polacy najchętniej swoje oszczędności lokują w nieruchomości – koszty kredytów mieszkaniowych są niewielkie, a i oprocentowanie w bankach niewysokie.

zobacz także:  Emerytury bez podatku - czy to możliwe?

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Zanim ulokujemy pieniądze musimy zastanowić się na jak długo chcemy to zrobić. W przypadku krótkich terminów warto wybrać fundusze stabilnego wzrostu takie jak na przykład obligacje. Fundusze akcyjne mogą sprawdzić się w przypadku długoterminowego inwestowania. Warto także zanim zainwestujemy stale monitorować rynek i porównywać wyniki funduszy konkurencyjnych. Tym o czym nie można zapomnieć jest fakt, by sprawdzić czy fundusz odnotowywał spektakularne spadki i jeśli tak to dlaczego.

Dodaj Twój komentarz