piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Energia ekologiczna – gdzie produkuje się najwięcej energii odnawialnej?

farma wiatrowa

Zasoby, które oferuje nam Matka Natura dają wszechstronną i rozległą możliwość wykorzystania. Ogromnym problemem jest cykliczna i długowieczna eksploatacja nieodnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że za około 100 lat pokłady paliw kopalnych, surowców skalnych ulegnie wyczerpaniu. Dlatego tak istotne są inwestycje związane z pozyskiwaniem energii odnawialnej.

Co możemy zaliczyć do źródeł energii odnawialnej?

Ziemia od zawsze dysponowała źródłami energii, które w krótkim czasie się odnawiały, samoistnie uzupełniały to co zostało zużyte. Moc słońca, wiatru dają szerokie możliwości wykorzystania ich potencjału w nowoczesnych technologiach.

Do odnawialnych źródeł energii możemy zaliczyć energię wiatru, słoneczną, wody, energię geotermalną, tę pochodzącą z biomasy oraz biopaliwa. Istotą, która wyróżnia je od tradycyjnych źródeł jest ich systematyczne uzupełnianie oraz to, że dzisiejsza technologia nie daje jeszcze możliwości pełnego wykorzystania tego co oferuje nam natura.

zobacz także:  Strefa inwestorów, czyli co zrobić z pieniędzmi?

Jakie czynniki wpływają na rozwój technologii?

Energia odnawialna, stawiana przeciwko paliwom kopalnym, jest w wielu krajach tylko ich uzupełnieniem. Jednak gwałtowny rozwój cywilizacji wiąże się bezpośrednio z coraz większym zapotrzebowaniem na energię, zarówno cieplną jak i elektryczną. Zwiększony popyt, kwestie finansowe, ekologiczne a także polityczne dają szansę na dalszy dynamiczny rozwój takich technologii.

Dlaczego warto inwestować w instalacje ekologiczne?

Do najważniejszych zalet źródeł energii odnawialnej trzeba zaliczyć to, że nie mogą ulec wyczerpaniu, więc deficyt w tej dziedzinie nie jest możliwy.

Zaletami funkcjonowania elektrowni wodnych, poza produkcją energii, są niskie koszty eksploatacji oraz tworzenie zbiorników retencyjnych, które dają możliwość zaopatrzenia konkretnego regionu w wodę.

Montując kolektory słoneczne na dachach budowanych domów zamieniamy moc promieniowania na energię cieplną. Przekazywana do instalacji grzewczej ogrzeje wodę użytkową i przeznaczoną na cele c.o. Podejmując taką inwestycję trzeba liczyć się z wysokim nakładem finansowym jednak zaciągając pożyczkę hipoteczną zyskamy szansę na znaczne zmniejszenie naszych rachunków w przyszłości.

Które kraje są na liście liderów w produkcji energii ekologicznej?

Na liście światowych liderów produkujących energię odnawialną, na pierwszym miejscu znajdują się Chiny, które obecnie są ekologicznym mocarstwem w tej dziedzinie. Władze Chin przeznaczają na ten cel ogromne środki finansowe, inwestują również w niskoemisyjne źródła energii poza granicami swojego kraju.

zobacz także:  Co kupić chłopakowi na walentynki?

Na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone, gwałtowny wzrost w tej dziedzinie nastąpił po kryzysie finansowym w 2008 roku.

W Europie na pierwszym miejscu w wykorzystaniu zielonej energii jest Norwegia, która paradoksalnie jest producentem gazu i ropy naftowej. Ogromny wkład mają tutaj Niemcy, które odnotowują stały wzrost produkcji. W roku 2018 wytworzyły ilość energii ekologicznej, która jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania 66 mln gospodarstw domowych.

Dodaj Twój komentarz