piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney
dewaluacja-pieniądze

Wartość waluty na rynku globalnym zmienia się bardzo dynamicznie. Jest to uzależnione od wielu czynników i może mieć bardzo poważne skutki. Jednym ze zjawisk, które dotyczą zmiany wartości pieniądza jest dewaluacja. Dowiedz się co oznacza oraz po co się ją przeprowadza?

Dewaluacja – co to?

Dewaluacja to administracyjne lub ustawowe obniżenie realnej wartości pieniądza (waluty krajowej), w stosunku do walut zagranicznych. Termin ten używa się w przypadku krajów stosujących system sztywnego kursu walutowego, czyli takiego, który jest ustalany przez władze monetarne (najczęściej bank centralny danego kraju).

Powody przeprowadzenia dewaluacji?

Jakie są główne powody stosowania mechanizmu dewaluacji? Najczęstszym powodem, dla którego państwa decydują się na przeprowadzenie dewaluacji jest chęć zwiększenia wartości eksportu kraju. Chodzi o to, że obniżenie kursu waluty danego kraju powoduje, że eksport do krajów o innej walucie staje się bardziej opłacalny. Eksportowane produkty są dla innych krajów tańsze, więc zwiększa się na nie popyt.

zobacz także:  Ile kosztuje operacja nosa, powiększenie piersi, czyli koszty operacji plastycznych

Drugi powód to unormowanie bilansu płatniczego państwa. Co to oznacza? Kraje o ujemnym bilansie płatniczym, to takie, które więcej importują niż eksportują, czyli wydają więcej pieniędzy na przywiezienie produktów z zagranicy. W przypadku takich krajów, dewaluacja ma na celu poprawienie tej sytuacji, bo jak pisaliśmy powyżej, prowadzi ona do tego, że eksport staje się bardziej opłacalny i rośnie. Z kolei import staje się droższy, więc jest ograniczany.

Dewaluacja a rewaluacja

Co oznacza termin rewaluacja lub inaczej rewaloryzacja? Jest to przeciwieństwo dewaluacji, czyli podwyższenie oficjalnej wartości waluty danego kraju w stosunku do innych walut. Rewaluacja podobnie jak dewaluacja może być przeprowadzona tylko przez władze monetarne, czyli bank centralny lub rząd danego państwa. Jak można się domyśleć, jej cel jest przeciwny, czyli chodzi o to, aby spadł eksport, a wzrósł import towarów. Trzeba przyznać, że rewaloryzacja nie jest zbyt często stosowana, głównie z powodu trudnych do zrealizowania dla państwa warunków.

dewaluacja-spadek-wartości-pieniądza

Inne pojęcia związane z dewaluacją

Omawiając zjawisko dewaluacji, należy także wspomnieć o deprecjacji, która oznacza spadek wartości pieniądza i dobra. Jaka jest zatem różnica między dewaluacją a deprecjacją? Podstawowa różnica polega na tym, że pierwsze pojęcie, jak już wspomnieliśmy, dotyczy krajów, które stosują system sztywnego kursu walutowego. Z kolei deprecjacja odnosi się do krajów, które stosują płynny kurs walutowy. Przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja, występująca wtedy, gdy wartość waluty rośnie. Dwa pierwsze terminy związane są z jeszcze jednym pojęciem, mianowicie inflacją. Jest to nic innego, jak proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Wzrost ten musi mieć stosunkowo stały charakter, utrzymujący się w danym okresie, a także powinna towarzyszyć mu utrata wartości pieniądza.

zobacz także:  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co warto wiedzieć?

Dodaj Twój komentarz