czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Czy dostanę kredyt? Jak bank ocenia kredytobiorcę?

Człowiek podpisujący papiery, gotówka i kartka

Aby dostać kredyt w banku, trzeba przejść cały proces weryfikacyjny, na podstawie którego bank ocenia, jaką zdolność kredytową posiadamy i czy jesteśmy wiarygodni jako kredytobiorcy. Żadna instytucja finansowa nie da nam pieniędzy od tak i zanim wyda pozytywną decyzję na wniosek klienta, wszystko zostanie dokładnie sprawdzone. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenie kredytobiorcy?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to nic innego jak możliwość spłaty zaciągniętego zadłużenia razem z odsetkami i we wcześniej określonym terminie. Jest to pojęcie, z którym zetknął się każdy z nas i niewątpliwie jedno z najważniejszych kryteriów, od których będzie zależało to, czy bank udzieli nam kredytu lub pożyczki.

Pod tym określeniem kryje się rzecz jasna szereg czynności mających na celu ocenę czy dana osoba taką zdolność kredytową posiada. Co za tym idzie, sytuacja finansowa klienta jest dokładnie sprawdzana przez banki, choć polskie prawo nie określa procedur, jakimi mają się przy tym kierować. Z tego też powodu każda instytucja finansowa może mieć nieco inne kryteria, chcąc więc dostać kredyt gotówkowy, dobrze jest się rozeznać, czego będą od nas oczekiwać.

zobacz także:  Badanie sprawozdania finansowego. Ile kosztuje audyt finansowy biegłego rewidenta i kiedy warto go wykonać?

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa zależna jest między innymi od wysokości i stałości dochodów, ale nie tylko. To jest podstawa, jednak banki biorą pod uwagę jeszcze inne czynniki, jak to, czy kredytobiorca jest samotny czy ma rodzinę, żonę, męża, dzieci i to ile pieniędzy wydaje na życie.

Duże znaczenie będzie miała także historia kredytowa – to czy jakąś mamy, a jak tak to czy spłacaliśmy swoje zobowiązania terminowo i czy nie mamy jakiś zaległości. Znaczenie ma także to jaką mamy umowę o pracę i na jaki czas – umowa o pracę na czas nieokreślony będzie lepiej widziana, niż umowa cywilnoprawna. Staż pracy także jest ważny – jeżeli pracujemy więcej niż 6-12 miesięcy, na pewno bank lepiej to przyjmie niż osobę, która zmienia pracę co chwilę.

Bank może także wziąć pod uwagę nasz wiek i najczęściej określana jest dolna i górna granica, która brana jest pod uwagę. Chodzi oczywiście o możliwość spłaty zobowiązania – im osoba jest starsza, tym większe szanse, że nie dożyje ona spłaty kredytu.

zobacz także:  Kredyt na umowę zlecenie - czy można dostać kredyt, pracując na umowę zlecenie?

Jak banki sprawdzają zdolność kredytową?

Aby ocenić zdolność kredytową klienta, bank musi dokładnie rozeznać się w sytuacji życiowej i materialnej potencjalnego kredytobiorcy. Najistotniejsze jest ocenienie historii kredytowej, które możliwe jest poprzez raport BIK. Instytucja ta gromadzi wszystkie informacje o kredytach i pożyczkach, co za tym idzie jest cennym źródłem zarówno negatywnej, jak i pozytywnej historii kredytowej danego człowieka. Jeżeli więc wzięliśmy pożyczkę gotówkową i spłaciliśmy ją terminowo – bank się o tym dowie, co podniesie naszą wiarygodność.

Obowiązkiem kredytobiorcy jest również przedstawienie zaświadczenia o dochodach, a biorąc pod uwagę sytuację rodzinną danej osoby (czy ma męża, żonę, dzieci), bank jest w stanie wyliczyć koszty utrzymania, przypadające na jednego domownika, przy czym każdy bank będzie miał nieco inne kryteria tej oceny. Chodzi tutaj zarówno o koszty utrzymania kredytobiorcy, jak i jego domu czy mieszkania.

Banki mogą przy tym zastosować dwa rodzaje oceny zdolności kredytowej – indywidualną oraz zautomatyzowaną. W tej pierwszej, każdy klient jest poddawany analizie według określonych kryteriów w sposób indywidualny, z kolei druga opcja – zautomatyzowanego systemu scoringowego określa prawdopodobieństwo spłaty kredytu na podstawie wgranych danych. Aby je zebrać, banki często zgłaszają się do różnych instytucji, aby takie informacje zdobyć.

zobacz także:  Karta nauczyciela, Paliwowe przekręty... - przegląd 1 marzec 2019

Jak obliczyć swoją zdolność kredytową?

Zanim pójdziemy do banku, każdy z nas może wcześniej sam dokonać wstępnych obliczeń, żeby wiedzieć jaką zdolnością kredytową dysponujemy. Przydatny w tym celu jest kalkulator zdolności kredytowej, który bierze pod uwagę takie kwestie jak dochód w gospodarstwie domowym, okres kredytowania, czy stałe wydatki, które zazwyczaj ponosi się każdego miesiąca. Należy też pamiętać o innych posiadanych przez nas zobowiązaniach – zanim zdecydujemy się na kredyt lub pożyczkę, dobrze jest wcześniej wszystko sobie uporządkować.

1 komentarz

  1. Kalina pisze:

    Bardzo dobrze, że banki weryfikują potencjalnych kredytobiorców. Gdyby nie to, w Polsce byłoby więcej dłużników, nie mówiąc już o tym, jakie problemy miałyby same banki.

Dodaj Twój komentarz