wtorek, 13 kwietnia 2021
HotMoney

Ubezpieczenie OC i AC – co to jest, kiedy obowiązkowe?

samochód po wypadku

Każdy właściciel samochodu musi wykupić polisę ubezpieczeniową. Jest to obowiązek, od którego nie ma wyjątków. Za poruszanie się pojazdem, który nie jest ubezpieczony można dostać mandat i to nie mały. Co dokładnie obejmują pakiety ubezpieczeniowe OC i AC oraz który z nich jest obowiązkowy, a który dobrowolny? Wszystkie istotne informacje na ten temat znajdziecie w naszym artykule.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, reguluje je ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczenie właścicieli wszystkich pojazdu ma na celu zapewnienie rekompensaty za poniesioną szkodę wszystkim osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Wynika to z faktu, iż codziennie na drogach dochodzi do setek wypadków i kolizji, a ich sprawcy bardzo często nie są w stanie pokryć zadośćuczynień, których wysokość może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Dzięki stworzonemu systemowi ubezpieczeń komunikacyjnych wypłata zadośćuczynienia spada na zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

To, czy posiadamy pakiet ubezpieczeniowy OC może skontrolować policja, straż graniczna, organy celne, organy prowadzące rejestrację pojazdów, czy inspekcja transportu drogowego. Obowiązkowi ubezpieczenia OC podlegają samochody wprowadzone do ruchu drogowego, ale również pojazdy, które są np. zepsute i zarejestrowane. W wyjątkowych sytuacjach można starać się o obniżenie składki.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC, czyli inaczej zwane autocasco nie jest obowiązkowe. Warto jednak rozważyć zakup takiej polisy, gdyż jest ona niezwykle pomocna w sytuacjach gdy dochodzi np. do uszkodzenia pojazdu z winy kierującego lub zwierzęcia. Autocasco pokryje także koszty naprawy związane z uszkodzeniami dokonanymi przez niezidentyfikowaną osobę, a więc gdy sprawca ucieka z miejsca wydarzenia i nie można go odnaleźć. AC obejmuje także kradzież pojazdu oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar czy zjawiska atmosferyczne lub akty wandalizmu.

Jak widać ubezpieczenie AC ma za zadanie chronić właściciela pojazdu. Niestety nie zawsze istnieje możliwość zakupu tej polisy. Istnieją ograniczenia dotyczące wieku samochodu i w związku z tym starsze pojazdy nie mogą zostać ubezpieczone. Powodem dla którego wielu właścicieli samochodów nie decyduje się na wykupienie AC jest także wysoka cena pakietów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Różnice pomiędzy AC i OC

Podsumowując, podstawowa różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC i AC jest taka, że OC jest obowiązkowe, a AC dobrowolne. Ponadto jeśli wykupimy polisę OC, to odszkodowanie w spowodowanym przez nas wypadku otrzyma wyłącznie strona poszkodowana, natomiast posiadając oba pakiety mamy szansę otrzymać pieniądze na usunięcie własnych szkód będących wynikiem kolizji. Warto również pamiętać o tym, że ubezpieczenia OC mają taki sam zakres niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego wykupimy polisę, z kolei pakiety AC mogą się różnić u różnych ubezpieczycieli.

komentarzy 6

    Dodaj Twój komentarz