wtorek, 16 lipca 2024
HotMoney

Co to jest rekomendacja S?

Dokumenty

Działająca w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego reguluje m.in. kwestie związane z działalnością banków. Jednym z przepisów, który zostały wprowadzone przez KNF, jest rekomendacja S. A o czym mówi ten dokument?

 

 

Co to jest rekomendacja S?

Rekomendacja S jest to dokument wydawany przez Komisję Nadzoru Finansowego, który reguluje kwestie związane z przyznawaniem kredytów hipotecznych przez banki. Została ona wprowadzona 1 lipca 2006 roku i jej celem było m.in. utrudnienie zaciągania zobowiązań w obcych walutach. Ponadto dotyka ona takich obszarów jak kryteria przeliczania zdolności kredytowej oraz kwestie związane z wkładem własnym.

Po co ten zbiór przepisów został ustalony? Aby wywrzeć na bankach obowiązek proponowania klientom w pierwszej kolejności kredytów hipotecznych w złotówkach, a dopiero później w obcej walucie. I jak widać na przestrzeni lat, praktyka ta okazała się konieczna.

Wyliczanie zdolności kredytowej

Omawiany dokument określa przede wszystkim sposób obliczania zdolności kredytowej. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów jest ten, dotyczący maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 25 lat. Czemu podjęto takie decyzje?

zobacz także:  Zła historia kredytowa – czy jest szansa na kredyt w banku?

Aby mniejsza liczba osób mogła pozytywnie przejść weryfikację kredytową. Otóż obawiano się, że zbyt łatwo przyznawane kredyty mogą doprowadzić do sztucznego wzrostu cen nieruchomości. A skąd wiadomo, czy bank przyzna środki w wymaganej kwocie? Można skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej, który po wpisaniu wymaganych wartości pokazuje, jaka kwota jest prawdopodobna do uzyskania. Oczywiście trzeba mieć też świadomość tego, że są to wartości szacunkowe, a banki biorą pod uwagę jeszcze wiele innych czynników podczas wyliczania zdolności kredytowej.

Kredyty walutowe

Aby ograniczyć ilość zaciąganych kredytów walutowych, rekomendacja S wprowadzała w tym zakresie istotną zmianę. Założono, że kredytobiorca decydujący się na zadłużenie w obcej walucie może przeznaczyć na spłatę comiesięcznej raty maksymalnie 42% przychodów. Przy czym do tej sumy należało wliczyć także wszystkie pozostałe zobowiązania, w tym pożyczki.

W ten sposób zachęcano Polaków do wybierania kredytów w złotówkach. Dążono też do zmniejszenia dostępności kredytów we frankach szwajcarskich.

Nowa rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego dąży do tego, aby dostosować przygotowane przez siebie zapisy do obowiązujących aktualnie warunków. Z tego względu specjaliści pracowali nad nowelizacją dokumentu. Co moją wprowadzić nowe przepisy?

zobacz także:  Na co można wziąć kredyt gotówkowy? Co jest wymagane aby otrzymać kredyt gotówkowy?

Przede wszystkim mowa jest o obostrzeniach w zakresie wskaźnika LTV. Jest to procentowy wskaźnik, który pokazuje stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Warto wiedzieć, że po 1 stycznia 2017 r. wartość LTV nie powinna przekraczać poziomu 80%. Oznacza to, że kredytobiorca nie dostanie środków w wysokości wartości nieruchomości, musi posiadać wkład własny.

Wprowadzono też wskaźnik DTI, odzwierciedlający współczynnik zobowiązań do dochodów netto. Natomiast obecnie maksymalny okres spłaty kredytów hipotecznych może wynosić nie więcej, niż 35 lat, a i w tym wypadku występują pewne ograniczenia. Jeśli klient wybierze okres spłaty wyższy, niż 30 lat, to jego zdolność kredytowa i tak musi zostać wyliczona przy założeniu maksymalnego 30-letniego okresu spłaty.

Dodaj Twój komentarz