poniedziałek, 12 kwietnia 2021
HotMoney

Co to jest mikrofaktoring? Kiedy opłaca się skorzystać z faktoringu dla MŚP?

polskie pieniądze

Mikrofaktoring – na czym polega ta usługa? Które firmy i w jakiej sytuacji mogą z niej skorzystać?

Czym jest mikrofaktoring?

Faktoring jest metodą radzenia sobie firm z problemem zatorów płatniczych, gdy chodzi o zobowiązania przedsiębiorstwa wobec urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy kontrahentów. Usługa ta, polegająca na kupnie nieprzeterminowanych należności, jeszcze niedawno była dostępna tylko dla większych przedsiębiorstw. Teraz jednak coraz większą dostępnością zaczyna cieszyć się mikrofaktoring. Miktofaktoring to faktoring na mniejszą skalę, a więc przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. A na czym to polega?

Właściciel przedsiębiorstwa sprzedaje swoje należności długoterminowe, a w zamian otrzymuje gotówkę, która może zostać wykorzystana, by wspomóc bieżące funkcjonowanie firmy. Pisząc o należnościach długoterminowych mamy na myśli jedynie te wierzytelności, które nie są przeterminowane – to bardzo istotna kwestia. Jeżeli sprzedajemy firmie faktoringowej swoje wierzytelności, to musi istnieć realna szansa, że kontrahent w wyznaczonym terminie spłaci swoje zobowiązania.

Kto może skorzystać z mikrofaktoringu?

Jak już nadmieniliśmy, przez długi czas faktoring oferowany były jedynie dużym przedsiębiorstwom. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był wysoki stopień ryzyka, jakim takie transakcje są obciążone.

Usługa mikrofaktoringu zmienia tę sytuację, Powstała z myślą o firmach z sektora MŚP, czyli małych i średnich, a także mikroprzedsiębiorstwach. Są to więc firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników – obecnie usługi mikrofaktoringu świadczone są nawet firmom jednoosobowym – oraz o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 mln euro i całkowitym bilansie mniejszym niż 43 mln euro. W Unii Europejskiej małe i średnie firmy stanowią aż 99% wszystkich przedsiębiorstw.

Kiedy warto skorzystać z mikrofaktoringu?

Mikrofaktoring przydaje się w sytuacji, gdy w firmie pojawia się zator płatniczy. Na przykład płatności od klienta się opóźniają, a my nie możemy czekać, bo mamy fakturę do opłacenia. Z różnych powodów mogą pojawić się też nieoczekiwane wydatki – na przykład jakaś awaria albo nagła potrzeba zakupu środków na realizację zamówienia od klienta. W tej sytuacji musimy skądś zdobyć pieniądze.

Jedną z opcji jest właśnie mikrofaktoring. Z tej możliwości korzystają między innymi ci przedsiębiorcy, którzy mają utrudniony dostęp do tradycyjnego kredytu. Alternatywą albo, w niektórych przypadkach, uzupełnieniem kredytu, stają się właśnie usługi faktoringowe, dające dostęp do finansowych środków, zapewniające stały rozwój firmy i skracające cykl obrotu gotówką.

Faktoring wiąże się też z dodatkowymi usługami, a nie tylko ze sprzedażą wierzytelności. W przypadku pełnego faktoringu faktor, czyli podmiot świadczący tę usługę, przyjmuje na siebie obowiązki pilnowania regulowania płatności przez wierzycieli, co oczywiście odciąża przedsiębiorcę, który w związku z tym nie musi zatrudniać pracowników, by zajęli się tą sprawą. Może się on skupić całkowicie na rozwoju swojej działalności.

Firma korzystająca z mikrofaktoringu może też wykazać się na rynku większą konkurencyjnością, ponieważ może sobie pozwolić na częstsze oferowanie sprzedaży z wydłużonym terminem płatności.

komentarze 4

    Dodaj Twój komentarz