sobota, 13 kwietnia 2024
HotMoney
Lampa samochodu

Leasing to świetna alternatywa dla osób lub firm, które nie mogą sobie pozwolić na kredy lub zakup jakiegoś dobra za gotówkę. Najczęściej dotyczy to kupna samochodu. Leasing jest formą dzierżawy, pozwala na korzystanie z określonej rzeczy i dopuszcza możliwość jej wykupienia. Na czym polega leasing i jakie dokumenty są niezbędne przy podpisaniu umowy?

Czym jest leasing i jakie są jego zasady?

Mówiąc ogólnie, leasing jest to jedna z form cywilnoprawnych. Biorą w niej udział dwie strony. Pierwsza, zwana jest finansującym lub leasingodawcą, udostępnia drugiej stronie (korzystający, leasingobiorca) możliwość korzystania z rzeczy określonej w umowie przez dany czas i w zamian za ustalone raty leasingowe. Zasady leasingu mają szereg korzyści, głównie dla korzystających. Mogą oni otrzymać np. samochód bez dużego zaangażowania własnego kapitału, mogą zoptymalizować obciążenia podatkowe w firmie, a także rozliczyć podatek VAT.

Rodzaje leasingów

Różne są rodzaje leasingów. Wymienić można leasing bezpośredni – kiedy zawierany jest wyłącznie między dwiema stronami, jak i pośredni, gdy między stronami jest jeszcze np. firma leasingowa. Wyróżnia się jeszcze leasing operacyjny, zwany też usługowym, finansowy (kapitałowy), zwrotny oraz konsumencki (prywatny).

zobacz także:  Należności, zobowiązania, wierzytelności.... pojęcia, które musisz znać zanim podpiszesz umowę o kredyt lub pożyczkę

Auto w leasing

Spośród różnych dóbr, jakie można „wydzierżawić”, najczęściej mówi się o samochodzie w leasing. Jest to świetna alternatywa dla osób, które nie chcą brać kredytu samochodowego lub kupować auta za gotówkę. Głównie leasing służy tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jednak osoby prywatne również mogą z niego skorzystać, wystarczy, że sięgną po produkt konsumencki.

Umowa leasingowa na samochód

Zawarcie umowy leasingowej może być mniej czasochłonne niż ma to miejsce w przypadku kredytu. Najważniejszy jest wniosek leasingowy, w którym muszą znaleźć się takie dane jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, Regon, EDG, KRS. Najczęściej wymagany jest także adres zameldowania leasingobiorcy lub siedziba firmy. Potrzebne są również takie dane kontaktowe jak numer telefonu czy adres e-mail.

Dokumenty wymagane podczas leasingu

Podczas zawierania umowy leasingowej, poza wnioskiem, należy dołączyć jeszcze szereg dokumentów. Starający się o leasing musi przedstawić dowód osobisty, a także drugi dokument potwierdzający tożsamość, może to być paszport lub prawo jazdy. Więcej czasu i przygotowania zajmie ubiegnie się o leasing na samochód używany. W takim przypadku mogą być niezbędne także takie dokumenty jak wycena auta. Bywa, że leasingodawca dokonuje jeszcze oględzin samochodu. Na tym jednak wszelkie formalności dotyczące uproszczonej procedury się kończą. Jeśli jednak przeprowadzane są procedury pełne, wówczas leasingobiorca może zostać poproszony o przedstawienie PIT, bilansu i rachunku wyników, oświadczenia o przychodzie i dochodzie za ostatni miesiąc obrachunkowy. Bywa też, że konieczne jest dołączenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych z urzędów skarbowych oraz ZUS.

zobacz także:  Jak tanio wyjechać na wakacje?

Dodaj Twój komentarz