poniedziałek, 27 maja 2024
HotMoney

Co to jest deflacja?

analityk i wykres

Nie wiesz czym jest deflacja i chciałbyś posiąść wiedzę na ten temat? Dobrze trafiłeś! Przeczytaj nasz artykuł. W nim staramy się wyczerpująco wyjaśnić wszystkie zagadnienia z tym związane.

Czym jest deflacja?

Terminem deflacja opisuje się sytuację, w której następuje długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen, a więc rośnie siła nabywcza pieniądza. Co to oznacza? Nie mniej i nie więcej niż to, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić więcej towarów. Często deflację wyjaśnia się również w odniesieniu do stosunku podaży, a więc ilości dóbr, jakie producenci są w stanie dostarczyć w danym czasie na rynek po określonej cenie do popytu, czyli ilości dóbr, jaki nabywcy są w stanie i kupują po danej cenie w określonym czasie. Bardzo często po prostu deflację widać po tym, że przez długi czas ceny maleją. Konsumenci mogą więc kupić więcej towarów i skorzystać z większej ilości usług, mając wynagrodzenie wciąż na tym samym poziomie.

Co powoduje deflację?

Nie jest łatwo w przystępny do zrozumienia sposób wyjaśnić, skąd bierze się deflacja. Powoduje ją bowiem wiele czynników. Oczywiście największe znaczenie ma tutaj gospodarka. W sytuacji, gdy nastanie recesja, wówczas spadnie popyt. Bywa, że deflacja bierze się z nieproporcjonalnego wzrostu gospodarczego emisji pieniądza. Nie mówiąc o tym, że znaczenie ma również oprocentowanie lokat. Jeśli jest wysokie, to klienci banków wolą w ten sposób inwestować pieniądze, a nie je wydawać na towary i usługi. Jako przyczynę deflacji podaje się również spłatę zobowiązań kredytowych, jak np. kredyt hipoteczny przy braku emisji pieniądza.

zobacz także:  Największe centra handlowe świata

Skutki deflacji

A jakie są skutki deflacji? Zdecydowanie groźniejsze niż inflacji. Konsumpcja jest ograniczona, a więc zmniejsza się ilość pieniędzy napływających do gospodarki. W efekcie zmniejsza się oczywiście zapotrzebowanie na pracowników, więc są oni zwalniani. Po pewnym czasie ceny się stabilizują, ale na jeszcze niższym poziomie. Przedsiębiorstwa muszą nie tylko zwalniać pracowników, ale i stopować inwestycje.

Walka z deflacją

Warto zdać sobie sprawę z tego, że współcześnie praktycznie w ogóle nie ma się do czynienia w deflacją. Po słynnych kryzysach władze wszystkich krajów wolą dążyć do utrzymywania stałej, niewielkiej inflacji, gdyż jest ona znacznie korzystniejsza dla gospodarki.

Jak w polityce sobie z tym radzą? Głównie poprzez emisję pieniędzy, które ożywią popyt. Nie bez znaczenia jest również obniżenie stóp procentowych, gdyż dzięki temu lepiej jest inwestować pieniądze niż trzymać je np. na lokatach. Te z kolei mają często niemalże „ujemne” oprocentowanie, aby zniechęcać do korzystania z nich. Często politycy również stawiają na zmniejszanie bezrobocia, np. poprzez roboty publiczne.

W Polsce w sierpniu 2014 roku było bardzo blisko do deflacji, co przyznają Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski. Jednak póki co lepiej jest, gdy mamy do czynienia z inflacją. Zdecydowanie lepiej rozwija się gospodarka, ale i PKB. Nie mówiąc o spadku bezrobocia i poprawie stanu życia większości obywateli.

zobacz także:  Ile kosztuje porada prawna w sprawie rozwodu? Koszty pomocy prawnej w czasie rozwodu

Dodaj Twój komentarz