poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Zwrot kosztów leczenia za granicą – czy jest możliwy? W jakich przypadkach?

Stetoskop

Jeśli koszty leczenia za granicą nie są refundowane przez NFZ ubezpieczony najczęściej je ponosi. Jest tak w większości państw członkowskich UE/EFTA. Czasami jednak całkowity zwrot kosztów leczenia zagranicznego i kosztów pobytu w szpitalu jest możliwy. Przeczytaj kiedy następuje refundacja leczenia za granicą przez NFZ?

Jakie są przepisy dotyczące zwrotu kosztów leczenia za granicą?

Od 15 listopada 2014 roku obowiązuje ustawa z dnia 10 października 2014 roku mówiąca o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wdraża ona do polskich przepisów dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24UE z 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Ma to zapewnić obywatelom Unii Europejskiej przejrzyste zasady korzystania z prawa do zagranicznej opieki zdrowotnej. Pacjent, który jest ubezpieczony w jednym z państw członkowskich otrzyma zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w innym państwie członkowskim. Oczywiście zwrot ten będzie dostosowany do stawek obowiązujących w danym kraju. Dobrze jest tutaj wspomnieć także o nowelizacji ustawy o działalności leczniczej – dotyczy ona nałożenia obowiązków informacyjnych oraz zobowiązań do wystawienia rachunków za udzielone odpłatnie świadczenie zdrowotne.

zobacz także:  Od czego ubezpieczyć mieszkanie, dom? Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania i domu?

Planowane leczenie za granicą – jakie dokumenty trzeba złożyć w NFZ?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą musi być zgodne z praktykami i zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia. W przeciwnym wypadku ubezpieczony zawsze będzie za nie płacił. Jeśli wiadomo, że leczenie za granicą jest konieczne trzeba złożyć w NFZ wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek ów należy złożyć w placówce NFZ w swoim mieście. Zaświadczeniem uprawniającym do leczenie za granicą jest formularz E112 wydawany przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten sam odział dokonuje także weryfikacji czy faktycznie leczenie pacjenta jest możliwe tylko za granicą czy można je przeprowadzić w kraju. Procedura rozpatrywania wniosku zakończona jest decyzją prezesa.

Jak starać się o zwrot kosztów leczenia za granicą?

Aby dowiedzieć się czy można starać się o zwrot kosztów leczenia za granicą należy sprawdzić czy posiada się prawo do świadczeń w NFZ. Można to zrobić korzystając ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Jeśli mamy takie prawo, kolejnym krokiem będzie zapłata za zagraniczne leczenie. Potem z kolei trzeba wypełnić wniosek o zwrot kosztów. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć imienne rachunki szczegółowe, faktury, recepty oraz potwierdzenia zapłaty tych kwot. Ważny jest fakt, że dokumenty te muszą być złożone w oryginale. Proces ustalania zwrotu kosztów odbywa się pomiędzy Wojewódzkim Odziałem NFZ i instytucją w państwie pobytu pacjenta. Po 4 miesiącach braku odpowiedzi ze strony instytucji zdrowotnej danego państwa, odział NFZ wysyła ponaglenie, które może być ponawiane każdorazowo po upływie 6 miesięcy. Kiedy tylko NFZ otrzyma odpowiedź od instytucji danego państwa o stawce za leczenie, informacja o zwrocie kosztów jest natychmiast wysyłana ubezpieczonemu i przekazywana na jego konto osobiste.

zobacz także:  Jak sprawdzić ubezpieczenie NFZ?

Czy możliwe jest leczenie się w Polsce kiedy pracuje się za granicą?

Jeśli ktoś pracuje i mieszka na stałe w innym kraju, tam także płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że przez polską służbę zdrowia traktowany jest jako obywatel innego państwa. Kiedy natomiast osoba pracująca za granicą przyjeżdża do Polski w odwiedziny, aby leczyć się w naszym kraju musi wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ona bowiem upoważnia do bezpłatnego leczenia w Polsce w razie nagłej choroby lub wypadku. EKUZ jednak nie pokryje wszystkich kosztów, na przykład nie obejmie zabiegów o których pacjent od dawna wiedział, że będą konieczne. Jeśli pracuje się za granica, tam należy wystarać się o formularz E112 na odbycie zabiegu w Polsce. Wtedy zgoda ta jest jednoznaczna z opłaceniem zabiegu przez polską służbę zdrowia.

Zwroty kosztów leczenia są możliwe tylko wtedy jeśli o planowanym leczeniu poinformuje się ZUS i wypełni odpowiedni wniosek. W przypadku pracy za granicą trzeba mieć zgodę instytucji zdrowotnych na przeprowadzenie leczenia w naszym kraju. Karta EKUZ nie zapewnia bowiem pokrycia przez Polskę wszystkich kosztów leczenia.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie psa i kota? Kiedy warto wykupić polisę na zwierzęta domowe?

Kiedy natomiast wykupimy ubezpieczenie turystyczne również możemy liczyć na zwrot kosztów leczenia zagranicznego, ale pokrywa je ubezpieczyciel. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą online jest możliwe w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Wystarczy zapoznać się z polisą i ogólnymi warunkami by wybrać coś dla siebie. Naturalnie trzeba liczyć się z tu z faktem jaki kraj wybraliśmy i oszacować możliwe ryzyko. Ale warto też pamiętać, że problemy zdrowotne mogą pojawić się niezależnie od tego gdzie pojedziemy.

komentarze 2

  1. traveler pisze:

    Zawsze, gdy wyjeżdżam za granicę wykupuję na wszelki wypadek ubezpieczenie. O problemach z odzyskaniem pieniędzy z NFZ słyszałam już sporo historii…

  2. Passion pisze:

    Ja też zawsze kupuję ubezpieczenie turystyczne i to nie takie najtańsze, ale takie, które faktycznie pokryje koszty ewentualnych operacji, leczenia, transportu do Polski itp.

Dodaj Twój komentarz