czwartek, 18 kwietnia 2024
HotMoney

Zawód policjant w Polsce: obowiązki, wynagrodzenia, nagrody, czy warto być policjantem?

Policjanci w akcji

Szalone pościgi, ekstremalne akcje z udziałem grup przestępczych, gwałtowna wymiana ognia to rzeczywistość z udziałem policjantów, którą obserwujemy na ekranach kin. Czy jednak świat przeciętnego „stróża prawa”, który śledzimy w filmowym przekazie ma realne pokrycie w otaczającej nas rzeczywistości? Jak wygląda praca policjanta w Polsce? Czy warto wstąpić obecnie w szeregi Policji?

Na czym polega służba w Policji?

Służba w Policji to, przede wszystkim, ogromna odpowiedzialność. Katalog obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy jest rozległy, jednak podstawowym zadaniem tej formacji jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz wykrywanie przestępstw, wykroczeń i ściganie ich sprawców.

W praktyce ta odpowiedzialność za innych obywateli sprowadza się do umiejętnego, właściwego korzystania z uprawień i narzędzi (np. broń służbowa, środki przymusu bezpośredniego) jakie daje prawo funkcjonariuszowi. Dlatego bardzo ważnym jest aby osoby wstępujące w szeregi Policji reprezentowały, nie tylko odpowiedni poziom intelektualny, ale również cechowały się wysoką odpornością na stres, potrafiły doskonale radzić sobie z emocjami.

zobacz także:  Pożyczka gotówkowa, bez BIK, na dowód.. jakie typy pożyczek gotówkowych spotkasz szukając pożyczki?

Jakie zalety i wady niesie za sobą służba w Policji?

Do podstawowych zalet służby w Policji należy wliczyć poczucie stabilizacji wykonywanego zawodu, pewną i regularnie pojawiającą się na bankowym koncie pensję. Wiąże się to z dobrą zdolnością kredytową policjantów. Do miesięcznej wypłaty doliczyć należy uprawienia w postaci nagrody rocznej, tzw. trzynastki, dodatku na umundurowanie, zwrotu kosztów za dojazdy w miejsce pełnienia służby. Warto wspomnieć o stosunkowo szybkiej możliwości osiągnięcia uprawnień emerytalnych. W chwili obecnej, od 1 stycznia 2013 roku, policjant może przejść na emeryturę po 25 latach służby, pod warunkiem ukończenia 55 roku życia.

Służba policjanta niesie za sobą również katalog wad. Specyficzne warunki jak praca w trybie zmianowym, liczne, bezpłatne nadgodziny sprawiają, że życie prywatne, rodzinne zostaje zepchnięte na dalszy plan. Na stałe wpisana w zawód policjanta jest zależność służbowa związana ściśle z obowiązkiem pozostawania w pełnej dyspozycyjności. Codzienny kontakt z arogancją, agresją, przemocą i śmiercią, stała ocena wydajności policjanta przez pryzmat statystyk sprawiają, że funkcjonariusz ponosi koszty tej pracy związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

zobacz także:  Rachunek zysków i strat, kogo dotyczy?

Ile obecnie zarabia w Polsce funkcjonariusz Policji?

Na uposażenie policjanta składa się suma kilku składników. Wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od jest od grupy zaszeregowania, dodatku służbowego, funkcyjnego, za stopień. Do tego doliczyć należy, wspomniane powyżej, dodatki oraz świadczenia w ramach systemu socjalnego. Obecnie świeżo przyjęty do służby funkcjonariusz, odbywający szkolenie podstawowe, zarabia 1.950 zł netto, przy czym ma zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie. Zarobki policjanta z kilkuletnim stażem pracy, odbywającego służbę w jednostce terenowej oscylują w granicach około 3.000 zł. Na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla możemy mówić o zarobkach od 4.000 zł do 15.000 zł – tyle zarabia Komendant Główny Policji.

Czy warto wstąpić w szeregi Policji?

W chwili obecnej formacja policyjna boryka się z dużą ilością wakatów, spowodowane jest to min. spadkiem bezrobocia, polepszającymi się warunkami rynku pracy. Po trwającej od lipca 2018 roku, akcji protestacyjnej funkcjonariusze uzyskali ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gwarancję podwyżek. Rozważania w kwestii chęci podjęcia służby są sprawą indywidualną. Wstępując do Policji nie możemy liczyć na spektakularny aspekt ekonomiczny, najważniejszą motywacją do tego zajęcia powinna być chęć służenia i pomocy społeczeństwu.

zobacz także:  Sposoby na piratów drogowych, jakie są najskuteczniejsze?

1 komentarz

  1. ThePolice pisze:

    Praca policjanta na pewno nie należy do prostych, jest to wymagający zawód, ale mimo wszystko ma dużo zalet. Myślę, że wynik ostatnich protestów powinien być dla nich satysfakcjonujący.

Dodaj Twój komentarz