niedziela, 18 kwietnia 2021
HotMoney
Wykresy na dokumentach

Polacy coraz chętniej inwestują i to nie tylko w popularne dotąd nieruchomości. Częściej sięgają po produkty, które jeszcze do niedawna budziły obawy, jeżeli chodzi o lokowanie własnych oszczędności. Teraz popularne stają się obligacje skarbowe, korporacyjne i fundusze inwestycyjne. W zapomnienie natomiast odchodzą lokaty. W co więc warto inwestować?

Obligacje skarbowe – czy warto?

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Technicznie są one podobne do lokat bankowych. „Pożyczamy” swoje pieniądze, ale nie bankowi, ale państwu. W zamian za to otrzymujemy odsetki uzależnione od oprocentowania obligacji skarbowych. Ono z kolei jest uzależnione od rodzaju wybranego produktu. Można wyróżnić obligacje o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu (jest ono zależne od sytuacji na rynku) i indeksowane (oprocentowanie jest warunkowane poziomem inflacji). Aktualne oferty Ministerstwa Finansów obejmują obligacje na 3 miesiące, 2 lata, 3 lata, 4 lata, 6 lat, 10 lat i 12 lat. Im dłuższy czas trwania, tym wyższe oprocentowanie obligacji skarbowych i wyższe profity.

Obligacje korporacyjne, czyli co?

Popularną formą inwestycji są także obligacje korporacyjne. Są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Wyróżnia się obligacje krótko-, średnio- i długoterminowe. Osoby, które zainteresują się takimi produktami mają prawo do otrzymywania korzyści wynikających z oprocentowania obligacji korporacyjnych, przysługuje im także prawo do zwrotu kapitału w terminie jego wykupu. Produkty te mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie, które wyliczane jest według wskaźnika WIBOR powiększonego o marżę.

Lokaty bankowe – czy jeszcze opłacalne?

Lokaty bankowe największą popularnością cieszyły się kilkadziesiąt lat temu, kiedy ich oprocentowanie było na tyle wysokie, że faktycznie można było na nich zarobić. Teraz zainteresowanie nimi jest mniejsze, ponieważ stopy procentowe warunkowane przez Radę Polityki Pieniężnej są coraz niższe. A czym w ogóle są lokaty? Mówiąc ogólnie jest to umowa zawierana między bankiem a klientem, który decyduje się ulokować swoje oszczędności na lokacie. W zamian za to może liczyć na odsetki wynikające z oprocentowania lokat. Mimo coraz niższego zarobku na tym produkcie finansowym, wiele osób decyduje się na niego, bo jest to bezpieczny sposób przechowywania pieniędzy. Alternatywą dla lokat może być otwarte konto oszczędnościowe, które również jest oprocentowane, a pieniądze z niego można wypłacać w każdej chwili bez utraty odsetek, jak ma to miejsce w przypadku lokat.

Fundusze inwestycyjne – jak inwestować?

Fundusze inwestycyjne różnią się znacząco od lokat i obligacji. Jest to bowiem forma wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu własnych środków. Skorzystać na tym mogą zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne. Inwestycja w takie fundusze może zapewnić pomnożenie oszczędności, optymalizację podatkową czy odłożenie pieniędzy na dłuższy w perspektywie cel, np. na emeryturę. Fundusze inwestycyjne to produkty dosyć bezpieczne, czuwa nad nimi Komisja Nadzoru Finansowego. Takie zbiorowe lokowanie środków ma też inną korzyść, nie jest ono objęte podatkiem dochodowym od dywidend.

komentarze 4

    Dodaj Twój komentarz