sobota, 20 lipca 2024
HotMoney

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe może chronić od wielu przykrych sytuacji. To polisa na mieszkanie, firmę, samochód – w wyniku wypadku jej właścicielowi wypłacane są dodatkowe środki. Dlatego dowiedz się, czym charakteryzują się ubezpieczenia majątkowe i osobowe, a także które z nich są obowiązkowe.

Ubezpiecz Twój majątek, przejrzyj listę ubezpieczeń majątkowych:

 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Według przepisów kodeksu cywilnego, zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i osobowe są odrębnie regulowane, to znaczy że rządzą się innymi regułami prawnymi. Istotną różnicą jest to, że ubezpieczeni majątkowe dotyczą wyłącznie poniesionych szkód, natomiast osobowe mogą być związane także z pozytywnymi wydarzeniami. Świadczenie może na przykład uzyskać ubezpieczona kobieta, która urodziła dziecko. Ubezpieczenia osobowe, czyli również ubezpieczenia na życie dotyczą wyłącznie osób prywatnych, a więc to te, których przedmiot dotyczy śmierci lub dożycia przez osobę ubezpieczoną oznaczonego w umowie wieku lub też uszkodzenia jej ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (NNW).

Ubezpieczenia osobowe obejmują ponadto:

 • grupowe ubezpieczania na życie dla pracowników, członków przedsiębiorstw oraz instytucji lub organizacji;
 • ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy;
 • zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków leczniczych, rehabilitacji i pomocniczych.

Nietypowe ubezpieczenia

Sprawdzając ofertę firm ubezpieczeniowych można odnieść wrażenie, że nie istnieje rzecz, a nawet sytuacja, od której nie można byłoby się ubezpieczyć, niektóre ubezpieczenia mogą wydawać się wręcz kuriozalne. Mowa o polisach od ryzyk nietypowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc dostosować się do potrzeb klientów, mogą nawet stworzyć zupełnie nowe warunki ogólne dotyczące ubezpieczenia, które chce wykupić dana osoba. Oczywiście nie są to codzienne sytuacje, dlatego też bardzo trudno skalkulować jaki powinien być koszt ubezpieczenia np. konkretnej części ciała czy polisy na wypadek porwania przez kosmitów. Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe są otwarte na tego typu pomysły klientów, jednak osoby wytrwałe na pewno znajdą rozwiązanie.

Ubezpieczenia majątkowe

W systemie prawnym wyodrębniony został dział ubezpieczeń gospodarczych, czyli ubezpieczenia majątkowe, które dzielą się na ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli chodzi o ubezpieczenia mienia, to są one najpopularniejszym produktem, dotyczą ubezpieczeń mieszkań, domów, autocasco (AC), czy budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Dzięki nim możemy zabezpieczyć nasz majątek przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą z powodu zdarzeń losowych (np. klęsk żywiołowych), są to więc ubezpieczenia od pożaru, czy ubezpieczenia od zalania.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stworzone zostały po ty, by chronić nas w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do naprawienia wyrządzonej komuś przez nas szkody. Może ona polegać na zniszczeniu, uszkodzeniu lub spowodowaniu utraty czyjegoś majątku. Oprócz szkód na mieniu lub majątkowych, brane pod uwagę są także szkody na osobie lub osobowe, czyli spowodowanie u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Ubezpieczenia majątkowe – rodzaje

Rodzajów ubezpieczeń majątkowych jest wiele, przeznaczone są one zarówno dla osób cywilnych, jak i prawnych. Warto wyróżnić najpopularniejsze ubezpieczenia majątkowe, a są to:

Jeśli chodzi o ryzyko, jakiego dotyczą polisy, to do wyboru są ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku lub zdarzenia losowego w postaci m.in. ognia, huraganu, zalania, eksplozji, gradu, czy upadku pojazdu powietrznego. Ubezpieczenie mieszkania jest jednym z najpopularniejszych w Polsce ubezpieczeń.

Ubezpieczenia majątkowe firmy

Prowadząc własne przedsiębiorstwo warto zatroszczyć się o bezpieczeństwo finansowe firmy poprzez zakup ubezpieczenia, które pokryje straty na wypadek różnych zdarzeń losowych, takich jak zalanie, kradzież czy pożar, ale nie tylko. Ubezpieczyć można również samochody firmowe oraz ich pasażerów. Niektóre polisy zapewniają także ochronę prawną w zakresie prawa karnego, wykroczeń, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczyć możemy nie tylko mieszkania, domy oraz budynki należące do gospodarstwa rolnego. Tego typu ochroną możemy objąć także takie nieruchomości jak domki letniskowe, domy w trakcie budowy, magazyny i hale. Właściwie każdą budowlę da się objąć ubezpieczeniem, podobnie jak jej wyposażenie. Warto pamiętać, że ubezpieczenie mieszkania czy domu jest dobrowolne. Istotną kwestię stanowią także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których nie możemy liczyć na wypłatę odszkodowań. Dzieje się tak, jeśli do powstałych szkód dochodzi w ramach m.in. umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa osoby stanowiącej stronę umowy lub któregoś z członków wspólnego gospodarstwa domowego. Niektóre ubezpieczenia nie obejmują również skutków działania energii jądrowej, trzęsienia ziemi, wojny, czy aktów terroryzmu.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Poza ogromną listą ubezpieczeń dobrowolnych, istnieją także ubezpieczenia obowiązkowe. Należą do nich:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • OC rolników,
 • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenia wynikające z wymogów np. umów międzynarodowych
 • Ubezpieczenia te są wymienione w ustawie i określone mianem „powszechnych”. Do ubezpieczeń obowiązkowych należą także ubezpieczenia szczegółowe, które dotyczą określonych grup zawodowych.

Ubezpieczenia majątkowe – ranking

Na rynku ubezpieczeń działa bardzo dużo różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Aby wybrać najbardziej korzystną dla siebie ofertę, najlepiej przejrzeć rankingi ubezpieczeń majątkowych. Tego typu zestawień możemy znaleźć bardzo wiele na różnych stronach internetowych. Niektóre z nich pozwalają na porównanie nawet kilkudziesięciu ofert w jednym miejscu. Warto korzystać z takich rankingów, które są na bieżąco aktualizowane i zawarte w nich informacje o ofertach obowiązują.

komentarze 3

 1. inka pisze:

  Ubezpieczyłam mieszkanie i szczerze mówiąc – znacznie lepiej się czuję. Myślę, że każdy powinien to zrobić. Nie obawiam się, co się stanie, jak znowu zalejemy sąsiada – wiem, że mnie to nie obciąży finansowo. Składka roczna nie jest wysoka, a jakże spokojnie można spać!

 2. Czujna pisze:

  Też mam ubezpieczone mieszkanie. Kosztowało mnie to niecałe 300 zł na rok i mam przynajmniej spokój. Szczególnie, że ubezpieczenie można dobrać „pod siebie” – ja np. mam objętą piwnicę, ale już nie płacę za ewentualne wybicie okna, bo mieszkam na drugim piętrze, więc jest mała szansa, że ktoś to przypadkowo zrobi.

 3. Wiola pisze:

  Ja też ubezpieczam mieszkanie, płacę około 200 zł rocznie, a już kilka razy musiałam skorzystać z tej polisy. Taka kwota na rok to nie majątek, lepiej więc spać spokojnie i się ubezpieczyć.

Dodaj Twój komentarz