Poprawność polityczna, czy do końca poprawna? Czy niebezpieczna?

być jej granice? Co to jest poprawność polityczna? Jakie wątpliwości budzi poprawność polityczna? Kiedy poprawność polityczna posuwa się za daleko? Czy poprawność polityczna

08.08.2018 Lifestyle, News, Pokazali w TV, Polityka