poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Śmierć właściciela konta – co się dzieje z oszczędnościami?

Karty płatnicze

Pewnie każdy z nas zastanawiał się, co dzieje się z pieniędzmi na koncie, kiedy ktoś umiera. Często okazuje się, że spadkobiercy nie wiedzą, że ktoś miał konto i zdeponowane oszczędności. Co innego dzieje się w przypadku konta wspólnego, kiedy umiera małżonek. Co więc dzieje się z pieniędzmi na koncie rachunkowym, kiedy umiera jego właściciel?

Wspólne konto a majątek

Okazuje się, że wspólne konto, jakie zakładają często małżeństwa lub pary, nie gwarantuje pełnego dostępu do środków na wypadek śmierci jednego z właścicieli. Chociaż „za życia” osoby te wspólnie korzystają z pieniędzy, razem je wpłacają i wypłacają, po śmierci tracą możliwość do dysponowania całą kwotą na rachunku. Niektóre banki dokonują podziału pieniędzy na koncie, czasami nawet zakładają oddzielne konto dla drugiej osoby. Pieniądze zmarłej osoby zaliczane są natomiast do spadku.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Istnieje możliwość zabezpieczenia pieniędzy dla najbliższej rodziny posiadacza konta osobistego. Jest to dyspozycja wkładem w przypadku śmierci właściciela rachunku. Dotyczy to również lokat i rachunków oszczędnościowych. Można wskazać małżonka, rodzeństwo, rodziców, dziadków lub zstępnych do przekazania środków. Wówczas kwota ta nie będzie wchodziła w skład majątku, jednak i tutaj jest pewien warunek. Jej wysokość nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dyspozycję można w każdej chwili odwołać lub ją zmienić.

zobacz także:  Ile kosztuje przepisanie domu, mieszkania, działki na dziecko? Opłaty u notariusza

Pełnomocnictwa do rachunków bankowych

Wiele osób udziela pełnomocnictwa wskazanym osobom do rachunków bankowych. Mogą one wtedy korzystać z konta na takich samych zasadach jak właściciel konta. Nie mogą jedynie go zlikwidować czy ustanawiać dalszych pełnomocnictw. Można jeszcze wskazać pełnomocnictwo szczególne do konkretnych czynności. Niektórzy myślą, że mając takie pełnomocnictwo, w razie śmierci prawo do pieniędzy otrzymuje osoba upoważniona. Niestety tak się nie dzieje. Pełnomocnictwa wygasają w momencie śmierci właściciela rachunku. Wówczas pełnomocnik nie może podejmować na koncie żadnych działań, ponieważ odbywa się to na granicy prawa.

Zamykanie konta po zmarłym

Spadkobiercy powinni zająć się zamknięciem konta po osobie zmarłej. Jeśli nie wiadomo, w jakim banku dana osoba miała konto, można skorzystać z Centralnej Informacji o Rachunkach. Jest to jednak płatne, każdy bank ma swój cennik za udzielanie takich danych. Wówczas należy skontaktować się z konkretną instytucją finansową w celu zamknięcia konta. Należy poinformować o tym, że jest się spadkobiercą i chce się zamknąć rachunek. W banku trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania spadkiem oraz akt zgonu właściciela rachunku. Warto też dopytać, jak przebiega taka likwidacja konta po osobie zmarłej i ile taki proces trwa. Po potwierdzeniu wszystkich danych, bank wypłaca środki i likwiduje konto.

zobacz także:  Najtańszy kurier, jak znaleźć najtańsze przesyłki kurierskie?

Co ważne, osoba która ponosiła koszty związane z pochówkiem zmarłej, może wnioskować o refundację z konta właściciela. W tym celu należy przedstawić rachunki i faktury potwierdzające koszty pogrzebu osoby zmarłej.

1 komentarz

  1. żona pisze:

    Smutne to trochę, że ma się wspólne konto z małżonkiem, wpłaca się tam swoją pensję, a po jego śmierci to bank decyduje, czy pieniądze na koncie są wspólne. Czekanie potem na przyznanie ich jako spadek jest lekką beszczelnością. A co w ogóle, jak jest rozdzielność majątkowa?

Dodaj Twój komentarz