piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Rozdzielność majątkowa – na czym polega, ile kosztuje?

rozdzielnosc-majatkowa-intercyza-ile-kosztuje

Rozdzielność majątkowa jest konsekwencją podpisania przez małżonków intercyzy w obecności notariusza. Wyróżnia się kilka rodzajów rozdzielności majątkowej, zobacz, na czym polega każdy z nich. Przedstawiamy koszty podpisania intercyzy.

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Zazwyczaj po zawarciu małżeństwa, między małżonkami tworzy się wspólność majątkowa, oznacza to, że każda rzecz nabyta po ślubie, staje się w równym stopniu własnością zarówno męża, jak i żony. Z kolei rozdzielność majątkowa, to zniesienie tej wspólności. Można przeprowadzić ją po zawarciu małżeństwa, albo jeszcze przed – wtedy wspólność majątkowa nigdy nie powstaje. Taka rozdzielność majątkowa może być umowna lub przymusowa. W pierwszym wypadku, małżonkowie polubownie decydują o podziale dóbr, w drugim, decyduje za nich sąd.

Rozdzielność majątkowa po ślubie

Jeśli obie strony małżeństwa są zgodne co do podziału majątku, powinny udać się do notariusza w celu podpisania intercyzy. Przed taką wizytą należy przygotować niezbędne dokumenty, takie jak skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa. Notariusz, po zapoznaniu się z dokumentami, przygotuje intercyzę, którą musimy podpisać.

zobacz także:  Ranking kredytów hipotecznych maj 2020

rozdzielnosc-majatkowa-po-slubie

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Oprócz zwykłej rozdzielności możemy mieć także do czynienia z rozdzielnością majątkową z wyrównaniem dorobku oraz, wspomnianą już, rozdzielnością przymusową. Ta pierwsza nie różni się dużo od zwykłej rozdzielności majątkowej, jednak ma zastosowanie, gdy para decyduje się na rozwód. Taka rozdzielność ma szczególną wartość dla tej strony małżeństwa, która np. dla dobra rodziny zrezygnowała z kariery zawodowej i przez lata zajmowała się domem i dziećmi. Z kolei rozdzielność przymusowa jest ustanawiana w sytuacjach, gdy dochodzi do mocnego naruszenia stanu majątku przez jednego z małżonków oraz naruszenia dobra rodziny. Jednak, aby doszło do podpisania intercyzy, obie strony muszą wyrazić na to zgodę.

Rozdzielność majątkowa ile kosztuje?

Od umów zawieranych u notariusza pobierana jest taksa notarialna, która jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. W związku z tym, maksymalna stawka notarialna za małżeńską umowę majątkową wynosi 400 złotych. Do tej ceny należy doliczyć także podatek VAT oraz koszt wypisów aktu notarialnego (najczęściej 7,40 zł brutto za jedną stronę wypisu). Można zatem przyjąć, że sporządzenie intercyzy nie powinno kosztować więcej niż 490 złotych.

zobacz także:  Jak zaoszczędzić 100 zł miesięcznie? 12 sposobów na oszczędzanie pieniędzy

Rozdzielność majątkowa – wady i zalety

Intercyza jest korzystnym rozwiązaniem, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, która wiąże się z ryzykiem finansowym. Dzięki temu, jeśli nasz małżonek wpadnie w spiralę zadłużenia, podział majątku zagwarantuje, że nasza zdolność kredytowa zostanie nienaruszona. Jednak rozdzielność majątkowa ma również swoje wady. Posiadając intercyzę, możemy spotkać się z odrzuceniem wniosku o kredyt hipoteczny przez bank, ponieważ nasz dochód może okazać się niewystarczający.

Dodaj Twój komentarz