piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Przyjazne Prawo, Cyfrowa służba zdrowia… – przegląd 9 lipiec 2019

sala szpitalna

Polski rząd przyjął projekty nowych ustaw. Wśród nich znajdują się takie, które ułatwią warunki funkcjonowania na rynku mikro, małych i średnich firm oraz przyśpieszą cyfryzację służby zdrowia.

Przyjazne Prawo

Rząd przyjął projekt Pakietu Przyjazne Prawo przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zakłada on zmiany w ponad 60 ustawach, odnoszących się do tak zróżnicowanych branż jak telekomunikacja, energetyka, hotelarstwo, transport czy usługi płatnicze. Zawiera kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu i eliminuje z prawa przypadki niekonsekwencji i nadmiernej restrykcyjności, co ma stworzyć lepsze warunki dla mikro, małych i średnich firm.

Wydłużony zostanie termin rozliczania VAT w imporcie, aby wzmocnić polskie porty w konkurencji z zagranicznymi. Wprowadzone zostanie również prawo do popełnienia błędu przez pierwszy rok działalności. Zakłada ono, że większość naruszeń popełnianych przez początkujących przedsiębiorców nie wynika ze złej woli, toteż osoba, która popełni błąd zagrożony mandatem karnym lub karą pieniężną, otrzyma jedynie pouczenie i będzie zobowiązana do usunięcia błędu.

Wprowadzona zostanie ochrona konsumencka w relacjach z innymi przedsiębiorcami dla firm zarejestrowanych w CEIDG. Przedsiębiorcom-rzemieślnikom zostanie udostępniona inna opcja formy prawnej prowadzenia działalności niż wpis w CEIDG – spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna czy jednoosobowa spółka kapitałowa.

zobacz także:  Urzędnicze absurdy - znaleźliśmy największe!

Cyfrowość w służbie zdrowia

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Zawiera on największy w historii pakiet zmian, które mają przyśpieszyć informatyzację systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Wśród zmian znajdują się takie, które umożliwią pacjentom założenie w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowego Konta Pacjenta i potwierdzenie w niej profilu zaufanego, otrzymanie bezpłatnych leków w ramach programu 75+ również podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala, złożenie deklaracji wyboru lekarza, przeglądanie aktualnej listy podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia z informacją o zakresie oferowanych usług i najbliższych wolnych terminach, zdalne wystąpienie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Pacjenci będą też mogli otrzymywać SMS, e-mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, a także skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel i realizować e-recepty przy użyciu e-dowodu osobistego. Wprowadzony ma być również mechanizm, który będzie automatycznie określał poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego. Sam okres realizacji recepty zostanie wydłużony do 360 dni.

Uprawnienia asystentów medycznych zostaną poszerzone o możliwość wystawiania elektronicznych skierowań i recept na podstawie dokumentacji medycznej.

zobacz także:  Andrzej Duda leci do Donalda Trumpa - czego można się spodziewać po tej wizycie?

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Projekt przyjęty przez rząd zakłada powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Jej zadaniem będzie opiniowanie spraw dotyczących młodych Polaków i wspieranie działań na rzecz ich zaangażowania obywatelskiego. Do współpracy mają zostać zaproszone młode osoby zaangażowane w działania rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Dodaj Twój komentarz