poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Polska Agencja Kosmiczna, Obrót bronią i amunicją… – przegląd 27 czerwiec 2019

broń palna

Prezydent podpisał nowelizacje ważnych ustaw. Jedna z nich reguluje i rozszerza działania Polskiej Agencji Kosmicznej, druga dostosowuje do unijnych przepisów sferę obrotu bronią i amunicją.

Polska Agencja Kosmiczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zmodernizuje działania Polskiej Agencji Kosmicznej. Ma ona doprecyzować i uporządkować zakres działań, którym służyć ma ta instytucja. PAK ma w większym niż do tej pory stopniu skupić się na rozwoju kosmicznych technik i badań, użytkowaniu przestrzeni kosmicznej oraz wspieraniu niezbędnej do tego celu gałęzi przemysłu. Po zmianach Agencja ma stać się eksperckim zapleczem i organem doradczym dla państwowych instytucji oraz prywatnych podmiotów, które są związane z polityką kosmiczną.

Wprowadzone rozwiązania są bliższe tych, jakie obowiązują w innych europejskich instytucjach tego typu, szczególnie tych należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dotychczas PAK podlegała premierowi, od tej pory natomiast jej bezpośrednim zwierzchnikiem będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

Wśród doprecyzowanych zadań Agencji znajdują się nie tylko badania i użytkowanie przestrzeni kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii satelitarnej, ale również wykorzystywanie wyników owych badań do celów użytkowych, obronnych, gospodarczych i naukowych. Poszerzone zostały możliwości udzielania przez PAK wsparcia z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe, innowacyjność, udział w targach, szkoleniach i misjach gospodarczych.

zobacz także:  Wyższa płaca minimalna, Faktury dla paragonów z NIP-em

Oprócz tego nowelizacja ustawy pomogła doprecyzować terminy dotyczące ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko prezesa PAK łącznie z uzyskaniem wymaganych opinii Rady Agencji, ministra nauki i szkolnictwa wyższego i ministra obrony narodowej.

Ustawa o kontroli obrotu bronią i amunicją

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent podpisał Ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem tych regulacji jest między innymi dostosowanie polskiego prawa w tej dziedzinie do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Zaproponowane rozwiązania mają umożliwić pełną realizację obowiązków państwa związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny. Wdrożone przepisy umożliwią wydawanie zezwoleń na wywóz broni i amunicji do krajów trzecich, nie będących członkami Unii Europejskiej. Jednocześnie dotychczas udzielone koncesje nie będą wymagać wymiany.

Amunicja będzie przewożona na podstawie jednego tylko dokumentu – zgody przewozowej poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Uzyskanie zgody ministra gospodarki nie będzie już więcej potrzebne.

Państwo Islamskie przyznaje się do zamachów

Państwo Islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za dwa samobójcze zamachy, które miały miejsce w stolicy Tunezji, Tunisie. Poinformowała o tym agencja Amaq, która ma powiązania z tą terrorystyczną organizacją. Nie podano jednak żadnych dowodów, które potwierdziłyby odpowiedzialność Państwa Islamskiego.

zobacz także:  Rossmann - dlaczego Polacy wybierają Rossmana? Co warto kupić w Rossmannie?

Pierwszy z ataków miał miejsce w centrum miasta, w pobliżu francuskiej ambasady. Zginął policjant, a inny funkcjonariusz oraz trzech cywili zostało rannych. Drugi zamach został przeprowadzony w pobliżu policyjnego komisariatu na przedmieściach. Ranne zostały cztery osoby. Według agencji Amaq celem ataków miały być tunezyjskie siły bezpieczeństwa.

Dodaj Twój komentarz