poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie pożyczki – ile wynoszą, jak są obliczane?

polska waluta

Należy swoje finansowe zobowiązania starać się zawsze spłacać w terminie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy nam się to nie udaje. W takim wypadku będziemy musieli zapłacić odsetki za opóźnienie. Ile one wynoszą? Można to łatwo obliczyć.

Co to są odsetki za opóźnienie?

Czym są odsetki kapitałowe, to wszyscy chyba wiemy. To koszt kredytu lub pożyczki – to, co musimy dopłacić oprócz zwrócenia samej pożyczonej kwoty. Chodzi o to, by podmiot pożyczający nam pieniądze miał z tej operacji jakiś zysk.

A czym w takim razie są odsetki za opóźnienie? Otóż dotyczą one sytuacji, gdy nie spłacimy pożyczonej kwoty w terminie. Są więc jakby rekompensatą za nasze niewywiązanie się z umowy. Nalicza się je od dnia powstania zaległości do dnia, kiedy zobowiązanie zostanie uregulowane.

Co to są odsetki ustawowe?

Wysokość odsetek w przypadku pożyczki powinna zostać jasno określona w umowie pożyczkowej. Dotyczy to zarówno odsetek kapitałowych, jak i tych za opóźnienie w spłacie. Czasem jednak, czy to na skutek niedopatrzenia, czy z jakichś jeszcze innych powodów, brakuje w umowie tego określenia. I co wtedy? Ile wyniosą odsetki, jeżeli nie spłacimy pożyczki lub kredytu w terminie?

zobacz także:  Czy można skrócić okres spłaty kredytu hipotecznego? Kiedy wcześniejsza spłata kredytu jest opłacalna?

Otóż w takiej właśnie sytuacji, gdy nie można powołać się na zapisy w umowie pożyczkowej, odsetki zostają wyliczone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ale kodeks cywilny reguluje wysokość odsetek nie tylko w takich przypadkach, lecz również wtedy, gdy ich wysokość została w umowie pożyczkowej określona.

W jaki sposób? Ustawowo określone są maksymalne wysokości odsetek, zarówno kapitałowych jak i tych za opóźnienie. Celem wprowadzenia takich ograniczeń było zapobieganie nadużyciom, jakich mogłyby się w przeciwnym razie dopuszczać firmy pozabankowe. Na skutek tych prawnych uregulowań pożyczkodawcy mają wprawdzie swobodę w pewnych granicach, nie mogą jednak ustalić rat w wysokości przekraczającej narzucone przez kodeks cywilny limity.

Jak obliczane są ustawowe odsetki za opóźnienie?

Obliczanie ustawowych odsetek zawsze odbywa się na podobnej zasadzie. Aby poznać ich wysokość, musimy przede wszystkim znać wysokość stopy referencyjnej NBP. Stopa ta określa rentowność bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku.

Jeśli interesuje nas wysokość ustawowych odsetek kapitałowych, to do aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP dodać musimy 3,5%.

zobacz także:  Jak wycofać przelew? Możliwości cofnięcia przelewu z konta

Ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki oblicza się w sposób analogiczny, tyle tylko, że zamiast 3,5% do aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP musimy dodać 5,5%. A zatem ile wynoszą odsetki ustawowe?

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

W 2018 roku stopa referencyjna NBP ma wartość 1,5%. Zgodnie z tym, co wcześniej napisaliśmy, oznacza to, że ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki wynoszą aktualnie 7%.

A ile wynosi wartość maksymalnych odsetek za opóźnienie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna wartość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych w stosunku rocznym. A zatem, ponieważ wysokość odsetek ustawowych to obecnie 7%, odsetki maksymalne nie mogą być wyższe niż 14%.

Dodaj Twój komentarz