wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Nowelizacje polskiego prawa, Traktat o handlu bronią… – przegląd 26 kwiecień 2019

zaorane pole

Sejm uchwalił kilka ważnych nowelizacji prawa. Zmiany dotyczą między innymi pracowników i nabywców ziemi.

Nowelizacje polskiego prawa

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, której projekt został przedłożony przez prezydenta Andrzeja Dudę – zagłosowało za nią aż 401 posłów. Nowelizacja wprowadza zmiany, które ułatwią realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, wydawaniem świadectw pracy, mobbingiem i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Znowelizowana została również ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowymi przepisami działki rolne o powierzchni nie przekraczającej 1 ha a także grunty znajdujące się w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Tym samym ułatwiono zakup i obrót ziemią, ograniczone między innymi przez ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z 14 kwietnia 2016 roku.

Nowa ustawa nie wprowadza ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę działek kupowanych w mieście, natomiast w terenie wiejskim można będzie nabyć tylko jedną. Jeżeli powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, nabywca nie będzie mógł jej zbyć przez 5 lat (dotychczas okres ten wynosił 10 lat) i będzie musiał prowadzić działalność rolniczą.

zobacz także:  Dotacje z urzędu pracy dla nowych i istniejących firm. Z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Kolejną uchwaloną nowelizacją jest ta dotycząca ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wśród zmian wprowadzonych przez tę nowelizację znajduje się między innymi wykluczenie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Nowelizacja zakłada także, że z chwilą, gdy nowe przepisy wejdą w życie, toczące się przed Najwyższym Sądem Administracyjnym postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego zostaną umorzone.

Strajk pilotów w Skandynawii

Po załamaniu się negocjacji płacowych piloci skandynawskich linii lotniczych SAS w Danii, Norwegii i Szwecji przystąpili do strajku. W efekcie ich protestu odwołanych zostało aż 70% lotów, w tym zarówno krajowe, jak i europejskie oraz długodystansowe. Szacuje się, że utrudnienia w ciągu jednego tylko weekendu mogły dotknąć 170 tys. pasażerów.

USA i traktat o handlu bronią

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że USA wycofają się z międzynarodowego traktatu o handlu bronią, podpisanego przez Baracka Obamę. Traktat regulujący handel bronią konwencjonalną, ratyfikowany dotąd przez 101 państw, został przyjęty w grudniu 2013 roku, a w życie wszedł rok później. Wśród deklarowanych celów tego porozumienia podawano większą przejrzystość w obrocie bronią, która miała zapobiec trafianiu jej w ręce terrorystów lub dyktatorów łamiących prawa człowieka.

zobacz także:  Związki zawodowe w Polsce: jak działają, największe związki, czy warto się zapisać?

Chociaż traktat nie zabrania sprzedaży żadnego typu broni, wzbudził sprzeciw amerykańskiego NRA, czyli Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Chodzi tu przede wszystkim o narzuconą traktatem konieczność zbierania danych o końcowych posiadaczach broni, która zdaniem NRA jest pośrednią formą ograniczania prawa dostępu do broni.

Nie jest to pierwsza międzynarodowa umowa, z której Stany Zjednoczone za prezydentury Trumpa się wycofują. Wypowiedziały one już umowę nuklearną z Iranem i paryskie porozumienie klimatyczne, zrezygnowały też z ratyfikowania umowy o Partnerstwie Transpacyficznym.

Dodaj Twój komentarz