wtorek, 16 lipca 2024
HotMoney

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. a ile spółki komandytowej?

Praca zespołowa

Marzenia o założeniu własnej firmy, o niezależności i braku szefa mogą być początkiem zawodowego sukcesu. Dobrze jeśli za chęcią samodzielnego rozwoju idzie odwaga, determinacja, właściwa koncepcja oraz szeroka wiedza na temat możliwości form prowadzenia biznesu i związanych z tym opłat. W jaki sposób kształtują się koszty założenia spółki z o.o. a w jaki spółki komandytowej?

W jaki sposób założyć spółkę z o.o. i spółkę komandytową?

Procedurę założenia spółki, zarówno z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i komandytowej, należy rozpocząć od pisemnego sporządzenia umowy przez wspólników. Przepisy kodeksu spółek handlowych określają, iż dokument musi zostać zawarty w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Istnieje również możliwość założenia ich przez internet. Powołując do życia wskazane spółki warto zdecydować się na konta dla firm, które dysponują przydatnymi opcjami jak np. księgowość online.

Co składa się na koszt założenia spółki z o.o.?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uwarunkowane wniesieniem kapitału zakładowego w kwocie co najmniej 5000 zł. W chwili wpisania jej do rejestru przedsiębiorców spółka ma możliwość zaciągania zobowiązań, za które wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionego wkładu, bez podlegania egzekucji majątkiem osobistym.

zobacz także:  Ile kosztuje aparat na zęby? Typy aparatów na zęby

Poza kapitałem zakładowym trzeba liczyć się z uiszczeniem opłat notarialnych. Taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki jest uzależniona od wysokości kapitału zakładowego. Do kosztu umowy należy doliczyć opłatę za wykonane odpisy sporządzonego dokumentu, za każdą rozpoczętą stronę musimy zapłacić 6 zł wraz z 23% podatku VAT. Notarialne ustanowienie pełnomocnika spółki to koszt 30 zł.

Opłata sądowa związana z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym to wydatek w kwocie 500 zł. Jeżeli umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorów, które widnieją w systemie teleinformatycznym możemy korzystać z obniżonej stawki w wysokości 250 zł. Odpłatność za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł.

Do opisanych kosztów musimy doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie spółki jako czynnego podatnika VAT wynosi 170 zł. Notarialne potwierdzenie podpisów członków zarządu spółki w sądzie rejestrowym to kolejne 20 zł za jeden podpis.

Jakie są koszty założenia spółki komandytowej?

Założenie spółki komandytowej nie wymaga wniesienia kapitału zakładowego, ponieważ wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem a komandytariusze dodatkowo ponoszą odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej. Wkład minimalny do wartości spółki nie jest, w tym przypadku, określony. Dla osób, które podjęły decyzję o założeniu spółki banki mają swojej ofercie kredyty dla firm, które ułatwią zaistnienie na rynku. Przed zaciągnięciem takiego zobowiązania warto skorzystać z kalkulatora czasu spłaty kredytu, pomoże wybrać najkorzystniejszą opcję bez konieczności dokonywania żmudnych obliczeń.

zobacz także:  Ile jest stacji paliw w Polsce? Kto jest liderem?

Pozostałe koszty związane z notarialnym zawarciem umowy, opłatą sądową, za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych kształtują się jak w przypadku spółki z o.o.

Warto wiedzieć, że w przypadku zakładania spółek przez internet odejmujemy koszty aktu notarialnego, ponieważ w tym trybie nie występuje konieczność korzystania z usług notariusza.

Dodaj Twój komentarz