piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Na czym polega factoring?

Zawarcie umowy

Usługa factoringu jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców, a oferują go banki i instytucje finansowe. Przedsiębiorca na factoringu zyskuje płynność przyjmowania wierzytelności od odbiorców, z którymi jest w stałej współpracy. Przeczytaj na czym polega factoring.

Co to jest factoring?

Factoring jest usługą cykliczną polegająca na tym, że faktor (bank, instytucja finansowa), opłaca faktury wystawione przez przedsiębiorcę klientom tegoż przedsiębiorcy. Obowiązkiem faktora jest zatem rozliczenie z klientami poprzez pobranie od nich powstałych należności. Na faktorze ciąży obowiązek odpowiedzialności finansowej za klientów przedsiębiorcy. Firma rozliczająca czyli faktor musi jednak wiedzieć w jakim wymiarze prowadzone będzie rozliczenie, w tym celu ustala z przedsiębiorcą pewne limity. Jeżeli w danym miesiącu przedsiębiorca wystawi fakturę na wyższą kwotę niż ustalona, będzie musiał samodzielnie wyegzekwować pieniądze od klienta.

Kto jest uczestnikiem factoringu?

W factoringu uczestniczą trzy stronyprzedsiębiorca zbywający towary lub usługi, instytucja decydująca się pokrywać należności od odbiorców, trzecią stroną są natomiast odbiorcy usług. Factoring daje przedsiębiorcy pewność, że jego wszystkie faktury zostaną rozliczone i opłacone w terminie. Zaległości, które ewentualnie mogłyby się zdarzyć dotyczą tylko faktora (czyli rozliczającej instytucji), którego zadaniem jest rozliczanie wierzytelności. Factoring nie jest usługą bezpłatną – faktor pobiera procent od opłaconej kwoty. Dzięki tej usłudze przedsiębiorca zyskuje jednak pewność, że faktury zostaną niezwłocznie opłacone. Factoring zapobiega także zamrożeniu pieniędzy w dokumentach finansowych, usługa powoduje, że można nimi swobodnie obracać, inwestując czy spłacając kredyt dla firm.

zobacz także:  Należności, zobowiązania, wierzytelności.... pojęcia, które musisz znać zanim podpiszesz umowę o kredyt lub pożyczkę

Kto może skorzystać z factoringu?

Tutaj właściwie nie istnieją żadne ograniczenia. Może to zrobić każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki stawiane przez bank lub instytucję finansową. A warunki te zwykle dotyczą realizacji transakcji z odroczonym terminem płatności i stałego portfela należności rotujących. Faktor zarabia na obrocie przedsiębiorcy, dlatego właściciel firmy musi stale dbać o to, by to rozwiązanie było dla niego korzystne i by nie trzeba było wykonywać samodzielnych rozliczeń. Factoring przeznaczony jest dla firm, które prowadzą sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom. Factoring chroni firmę przed nieterminową spłatą nie tylko zobowiązań od klientów, ale także uregulowania kwot za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń. Umowa factoringu zostaje zawarta na czas nieokreślony, co powoduje, że nie ma konieczności przedłużania jej na kolejny rok.

Czym ryzykuje firma, która korzysta z factoringu?

Jeśli odbiorca nie opłaci wystawionej faktury istnieją dwa rozwiązania – factoring niepełny (polega na tym, że zaległości pokrywa sam dostawca czyli klient korzystający z factoringu) oraz factoring pełny (polega na tym, że faktor w całości odpowiada za brak rozliczeń ze strony odbiorcy). Faktor by rozliczyć przedsiębiorcę korzysta tu z ubezpieczenia, a wtedy niespłacone faktury pokrywa firma ubezpieczająca.

zobacz także:  Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna dla firm?

Warto jeszcze dodać jak wygląda rozliczanie się z factoringu. Faktor wypłaca faktorantowi (czyli przedsiębiorcy) od 80-100% wartości faktury odejmując od tego własną prowizję. Kiedy tylko faktor otrzymuje należność pomniejsza ją o swój zysk i przekazuje ja faktorantowi. Nawet w przypadku kiedy klient przedsiębiorstwa pozostaje niewypłacalny firma podejmująca się ochrony należności przejmuje całkowitą odpowiedzialność za rozliczenie. Dobrze wiedzieć, że termin wypłaty środków jest zwykle z góry określony i niezależny od niewypłacalności dłużnika.

Dodaj Twój komentarz