piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Dlaczego CFD są tak atrakcyjne dla inwestorów?

inwestowanie

Handel na rynku Forex staje się z każdym rokiem coraz bardziej popularny. Pary walutowe, indeksy, surowce, akcje czy obligacje dają wiele okazji inwestycyjnych dzięki ich szerokiemu wyborowi. Dodatkowym atutem jest możliwość grania nie tylko na wzrostach cen wybranych instrumentów, lecz także na spadkach dzięki CFD.

Czym są CFD?

Kontrakty na różnice kursowe (ang. Contracts for Difference, CFD) są stosunkowo młode. Zostały wdrożone na początku lat 90. i przypisuje się to Brianowi Keelanowi i Jonowi Woodowi. Wykorzystywane wcześniej przez fundusze hedgingowe i inwestorów instytucjonalnych pod koniec lat 90. zostały umożliwione także inwestorom detalicznym. Tak zaczęła się ich popularność i dzisiaj stanowią nieodłączny element rynku.

CFD są instrumentami pochodnymi. Oznacza to, że inwestor nie staje się posiadaczem fizycznej waluty lub innego aktywa. Po zawarciu kontraktu z drugą stroną spekuluje czy cena wybranego instrumentu wzrośnie, czy spadnie. Zysk generuje wtedy, kiedy jego prognoza okazała się trafna.

Jak inwestować w CFD?

Są dwie wspomniane wcześniej opcje: wzrosty i spadki. Pozycja długa (ang. long) jest zawieraniem kontraktu, spodziewając się wzrostu ceny danego instrumentu. Przykład 1 – para walutowa EUR/USD. Euro jest walutą bazową a dolar amerykański kwotowaną. Jeśli cena wzrasta od momentu zawarcia kontraktu, to jest to sygnałem, że umacnia się euro. Inwestor może zamknąć pozycję z zyskiem, kiedy cena osiągnie zakładany przez niego wcześniej pułap. Przykład 2 – odwrotna sytuacja ma miejsce, kiedy otwiera się kontrakt w przeciwną stronę. Jest to pozycja krótka (ang. short). Tym razem inwestor oczekuje, że wartość euro zacznie słabnąć i cena spadnie. Zysk, podobnie jak we wcześniejszej sytuacji, wygeneruje, kiedy cena osiągnie planowany przez niego cel – czyli spadnie o oczekiwaną przez niego wartość. W obu przypadkach profity naliczane są od ceny zawarcia kontraktów do ceny ich zamknięcia (różnice w kursie). Oczywiście mowa jest tylko o pozycjach, które okazały się dochodowe, a nie stratne.

zobacz także:  Wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy kredytowej, jakie różnice

Atrakcyjność CFD polega również na dźwigni finansowej. Pozwala to na zarządzanie wysoką inwestycją przy niewielkim wkładzie finansowym. Jest to kolejny czynnik przyciągający tak wiele osób do rynku Forex. Np. wykorzystując dźwignię 1:30, zarządza się 30 razy większym kapitałem. Są też i większe dźwignie oferowane klientom przez brokerów. Wiele przydatnych informacji na temat możliwości, jakie dają CFD, znajdziesz tutaj. Inwestowanie obecnie jest o wiele bardziej dostępne niż przed laty. Dlaczego nie zrobić z tego właściwego użytku?

Dodaj Twój komentarz