sobota, 20 lipca 2024
HotMoney

Lotos Petrobaltic, SKOK Wołomin… – przegląd 27 lutego 2019

akcesoria prawnicze

PGNiG oraz Polska Grupa Górnicza nawiązały współpracę. Ale nie wszystkim spółkom wiedzie się tak dobrze, co pokazują przypadki Lotos Petrobaltic i SKOK Wołomin.

Współpraca PGNiG i Polskiej Grupy Górniczej

PGNiG oraz Polska Grupa Górnicza zawiązały współpracę w ramach projektu Geo-Metan. Jego celem jest rozwój metod i technik przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego.

W myśl zawartej umowy wykonany zostanie system odwiertów – odwiert pionowy i horyzontalny, połączony z nim. Następnie wykonane zostaną badania geofizyczne i laboratoryjne, a wreszcie wykonany zostanie zabieg symulacji przepływu metanu do otworu. PGNiG przeprowadzi też testy produkcyjne. Ich celem będzie ustalenie potencjału odmetanowania przewidzianych do eksploatacji pokładów węgla.

Prace te mają być prowadzone na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Ruda Ruch Bielszowice, a eksploatacja według planów ma się rozpocząć po 2026 roku.

Niegospodarność w Lotosie

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na polecenie gdańskiej Prokuratury Regionalnej trzy osoby, którym stawia się zarzuty wyrządzenia szkód wynoszących przynajmniej 47 mln zł w mieniu spółki Lotos Petrobaltic, będącej częścią grupy kapitałowej Lotos.

zobacz także:  Wpływ obniżenia stóp procentowych na aktualnych kredytobiorców

Zatrzymani to był prezes zarządu spółki, były wiceprezes zarządu oraz kierownik realizowanego projektu. Zostaną im postawione zarzuty niedopełnienia obowiązków w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej wykorzystania jednego ze złóż ropy naftowej a także przebudowy platformy wiertniczej Petrobaltic.

SKOK Wołomin – nowe zarzuty

Jak poinformowały prokuratury okręgowe w Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim, wobec kolejnych 16 osób wysunięto zarzuty pomocy w wyłudzaniu kredytów w SKOK Wołomin przy użyciu dokumentów poświadczających nieprawdę. Według tych zarzutów podejrzani wprowadzali pracowników SKOK w błąd, aby wyłudzić pożyczki na kwotę, która mogła wynieść nawet 4 mln zł. Karą za takie działania może być pozbawienie wolności do lat 10.

Śledztwa, które prowadzą warszawska i gorzowska prokuratura, są wielowątkowe. Dotyczą między innymi przedkładania w latach 2009-2014 w wołomińskim SKOK dokumentów nierzetelnych, podrobionych i poświadczających nieprawdę, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek.

Pomysłodawcą i koordynatorem grupy, która praktykowała ten proceder, był Piotr P. Do 2012 roku pełnił on funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie. W ramach śledztwa prokuratura bada ponad 1,5 tys. pożyczek i kredytów na sumę przekraczającą 2,5 mld zł. Zarzuty przedstawiono 1185 osobom, 91 aresztowano. Na razie 299 osób zostało skazanych prawomocnymi wyrokami.

zobacz także:  Na czym polegają dewizy?

Indonezja – tragedia w kopalni

Na indonezyjskiej wyspie Celebes przynajmniej 60 osób zostało przysypanych po tąpnięciu, do którego doszło w nielegalnej kopalni złota. W akcji ratowniczej udało się wydostać 13 osób na powierzchnię. Znaleziono też jedno ciało. Los zasypanych górników pozostaje na razie niewiadomą, jest jednak duże prawdopodobieństwo, że wielu z nich nie żyje.

Dodaj Twój komentarz