wtorek, 18 Czerwiec 2019
HotMoney

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca – warunki, koszty, dokumenty…

Kobieta z telefonem

Gdy obcokrajowiec mieszka w Polsce przez dłuższy czas, nabywa on prawa do starania się o kredyt hipoteczny. Oczywiście wcześniej musi on spełniać określone warunki, a także przedstawić szereg potrzebnych dokumentów. Na co może liczyć cudzoziemiec? Co będzie potrzebne obcokrajowcowi przy staraniu się o kredyt hipoteczny w Polsce?

Czy cudzoziemiec może starać się o kredyt hipoteczny?

Tak, może i zazwyczaj banki nie robią tutaj problemów. Oczywiście wcześniej należy spełniać określone warunki i często wiąże się to również z dodatkowymi wymaganiami, choć nie jest ich wiele i nie są zbyt wygórowane. Z reguły jednak zarówno polscy kredytobiorcy, jak i cudzoziemcy traktowani są w ten sam sposób, co za tym idzie, każdy może zgłosić się do placówki bankowej i zapytać o ofertę kredytu hipotecznego. Trzeba tylko wiedzieć czego będą od nas oczekiwać.

Gdzie zgłosić się po kredyt hipoteczny dla cudzoziemców?

Gdzie w takim razie można się zgłosić? Możliwości mamy wiele i kredyt hipoteczny dla obcokrajowców udzielany jest przez banki, których oferty znajdziesz na TotalMoney, mogąc w ten sposób porównać je ze sobą. Pozwoli to nie tylko znaleźć najkorzystniejszą ofertę, ale i zapoznać ze szczegółowymi warunkami kredytowania. Różne banki mogą mieć także nieco inne podejście do klientów będących obcokrajowcami, dlatego warto także zorientować się bezpośrednio w placówkach finansowych jak wygląda sytuacja i jakie trzeba spełnić wymagania.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – jakie warunki?

Choć obcokrajowcy są traktowani podobnie jak polscy obywatele, warunki jakie muszą spełniać są nieco inne. Przede wszystkim będzie potrzebne potwierdzenie legalności pobytu, a wielu przypadkach konieczne będzie także nadanie numeru PESEL. Oprócz tego ważne jest potwierdzenie zdolności kredytowej, na podstawie umowy o pracę, a także szeregu innych dodatkowych warunków, które mogą się między sobą różnić w zależności od banku i jego przepisów. Takie kwestie jak staż pracy, wykształcenie czy okres w jakim ma się rachunek bankowy w Polsce, także mogą być brane pod uwagę. Dodatkowo w przypadku, gdy prowadzi się firmę, ważny jest czas działalności na rynku, który musi wynosić co najmniej rok.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – jakie koszty?

Koszty kredytu hipotecznego dla obcokrajowców wyglądają podobnie jak w przypadku kredytobiorców polskich. Trzeba więc wziąć pod uwagę RRSO, koszty marży oraz innych prowizje. Obcokrajowcy muszą także pamiętać o możliwych kosztach dodatkowych, w postaci podatku od zakupu nieruchomości, opłaty u notariusza czy prowizji dla banku za samo wydanie kredytu. Jeżeli cudzoziemiec słabo mówi po polsku, konieczne może być skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, a jeżeli chcemy kupić nieruchomość przez agencję, jej także trzeba będzie zapłacić.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty musi więc przygotować obcokrajowiec starający się o kredyt hipoteczny? Karta pobytu czasowego, stałego lub status rezydenta to podstawa, bez niej nie ma możliwości zakupu nieruchomości. Należy także przedstawić dokument potwierdzający zezwolenie na pracę, jak i dokument potwierdzający stałe dochody na podstawie umowy na czas nieokreślony. Na tej podstawie bank będzie w stanie określić naszą zdolność kredytową.

Czasami może być wymagany także specjalne zezwolenie na zakup nieruchomości wydawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, co jednak nie dotyczy obcokrajowców mieszkających w Polsce dłużej niż 5 lat, a także będących w związku małżeńskim z Polakiem. Konieczne będzie także przedstawienie zaświadczenia o zameldowaniu.

Niektóre banki wręcz wymagają, by obcokrajowiec posiadał polskie obywatelstwo lub by współkredytobiorca je posiadał. Ważnym dokumentem jest także paszport. Czasem może się też zdarzyć, że bank będzie wymagał raportu z zagranicznego biura informacji kredytowej, aby w ten sposób móc zbadać wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Brak wpisów o historii kredytowej może być niestety problematyczne, choć nie przekreśla przyznania kredytu hipotecznego.

Dodaj Twój komentarz