poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Kiedy bank może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego – 5 powodów

Składanie podpisu

Nie zawsze banki wydają pozytywne decyzje odnośnie przyznania kredytu, szczególnie hipotecznego, który jest przecież zobowiązaniem długoterminowym. Bywa, że odmowa spowodowana jest czymś błahym dla klienta, ale nie dla instytucji finansowej. Banki odmówią przyznania kredytu hipotecznego w konkretnych przypadkach. Kiedy więc najpewniej nie otrzymamy pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki?

Brak zdolności kredytowej

To najczęstszy powód, przez który klienci nie otrzymują kredytów hipotecznych. Brak zdolności kredytowej lub niski jej poziom bywają dyskwalifikujące z jednego powodu. Osoba starająca się o kredyt nie ma realnej możliwości regularnej spłaty tego zobowiązania. Banki skrupulatnie analizują sytuację finansową potencjalnych kredytobiorców, sprawdzają czy są oni wiarygodni finansowo. Na niską zdolność kredytową lub jej brak wpływ mogą mieć: zbyt wysokie razy zaciągniętych już kredytów, niewystarczające dochody, wysokie koszty utrzymania itp.

Brak wkładu własnego

To kolejny powód bezwzględnych odmów ze strony banku. Nie dostanie kredytu hipotecznego osoba, która nie ma wkładu własnego. Banki w ten sposób zabezpieczają się, ale i sprawdzają, czy kogoś stać na taki kredyt. Wkład własny wzmacnia wiarygodność finansową. Im więc wyższy, tym lepiej dla osoby, która stara się o taki kredyt.

zobacz także:  Jak zwiększyć szanse na kredyt hipoteczny?

Wątpliwy stan nieruchomości

Banki mogą odmówić przyznania kredytu hipotecznego, jeśli nieruchomość nie spełnia wymagań prawnych lub technicznych. Kredytu można nie otrzymać jeśli np. w księdze wieczystej jest zapis o dożywociu lub służebności osobistej, kosztorys budowlany jest niedoszacowany, wątpliwy jest stan techniczny nieruchomości (brak instalacji grzewczej, łazienka na korytarzu itp.), nieruchomość zapewnia jedynie częściowy udział we własności.

Zła historia kredytowa

Banki, analizując sytuację potencjalnych klientów, sprawdzają ich historię kredytową w BIK. Bez tego nie można podjąć żadnej decyzji o pożyczce. Zła historia kredytowa bywa najczęściej wykluczająca. Mogą to być zapisy o nieterminowym spłacaniu zobowiązań poprzedniego kredytu. Dla banku to sygnał, że klient może być niewiarygodny finansowo. Korzystanie z parabanków również nie jest mile widziane. Może to świadczyć o braku gotówki na codzienne wydatki.

Niska ocena scoringowa

Każdy bank ma swoje wytyczne co do udzielania kredytów hipotecznych. Na ich podstawie analizowana jest indywidualna sytuacja klienta. W ocenie scoringowej zawarte są więc dane osobiste, które znajdują się także we wniosku o kredyt, ale i punktacja BIK. Po przeprowadzeniu takiej analizy bank decyduje czy dany klient jest wiarygodny finansowo, czy jest w stanie spłacać długoterminowe zobowiązanie, czy nie obciąży to w znacznym stopniu domowego budżetu itp. Scoring nie jest taki sam w każdym banku. Instytucje finansowe mogą brać różne rzeczy pod uwagę lub inaczej je punktować. Nie można więc zakładać, że po uzyskaniu niskiej oceny scoringowej w banku A, podobnie będzie w banku B.

zobacz także:  Czy można odstąpić od umowy kredytu?

Dodaj Twój komentarz