poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Jakie są różnice między przychodem a dochodem?

przychód a dochód

Na co dzień wszyscy operujemy określeniami, z zakresu ekonomii czy księgowości, nie wiemy jednak czasem co kryje się pod konkretnym pojęciem, co tak naprawdę oznacza. W mowie potocznej używamy często zamiennie terminów przychód i dochód, które odnoszą się do całkiem innych, ekonomicznych twierdzeń. Jaka jest różnica pomiędzy przychodem a dochodem?

Czym jest przychód?

Wielu z nas miało problem z obliczeniem należnej kwoty podatku. W codziennym życiu, w prowadzeniu firmy niezbędna jest jednak minimalna znajomość podstaw ekonomii i księgowości. I tak, pod pojęciem przychodu należy rozumieć wpływ korzyści materialnych, całą uzyskaną kwotę środków pieniężnych, którą uzyskaliśmy prowadząc działalność gospodarczą lub na podstawie umowy o pracę. Jest to całokształt przysporzenia majątkowego również ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej lub z nieruchomości.

W praktyce poszczególne podmioty, osoby fizyczne w różny sposób określają przychód. Przychód może wynikać bezpośrednio ze świadczenia usług czy sprzedaży towarów. Przychodem ze stosunku pracy jest min. wartość pieniężna, która stanowi wynagrodzenie, premie, nagrody. Przychodem z kapitałów pieniężnych są odsetki od wkładów oszczędnościowych na lokatach. Przychodem są również zasiłki z ubezpieczeń społecznych, alimenty, dotacje. Dla prowadzących działalność gospodarczą przychód oznacza łączną wartość pochodzącą ze sprzedaży towarów i usług netto, ujętą w konkretnym okresie rozliczeniowym. Uzyskanie przychodu rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

zobacz także:  Za jakie produkty przepłacamy najwięcej?

Co kryje się pod pojęciem dochodu?

Kiedy odejmiemy od przychodu koszty jego uzyskania otrzymujemy dochód. Dochodem jest zysk, który powstaje po odliczeniu kosztów przychodu. Koszty uzyskania przychodu w firmie to wydatki, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, zostały właściwie udokumentowane i nie mogą mieć cech o charakterze osobistym dla przedsiębiorcy.

Nie wszystkie jednak wydatki, związane z naszym biznesem, można traktować jak koszty uzyskania przychodu, nie będą to np. sumy przeznaczone na koszty reprezentacji. Wyróżniamy się dwa podstawowe rodzaje dochodu. Jest to dochód brutto czyli kwota przed obliczeniem podatku, na jej podstawie wyliczamy należność dla fiskusa oraz dochód netto, który powstaje po odliczeniu wszystkich składek i podatków.

Jakie są różnice pomiędzy przychodem a dochodem?

Trzeba pamiętać, że przychód jest zawsze większy od dochodu. Warunkiem uzyskania dochodu jest dodatni wynik w rozliczeniu pomiędzy przychodem a kosztami, w które trzeba też wliczyć wszystkie potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i chorobowe. Czasem jednak firma nie generuje zysku, ponieważ jej przychody są zbyt niskie, a koszty związane z prowadzeniem działalności są zdecydowanie za wysokie. Okazuje się wtedy, że całokształt osiąganych przychodów wcale nie odzwierciedla realnej kondycji naszego biznesu. Kiedy w danym miesiącu koszty uzyskania przychodu są wyższe niż sama kwota, która wpływa na konto firmowe powstaje strata. Ważne jest również, że to dochód podlega opodatkowaniu, a nigdy przychód.

zobacz także:  Na czym polega dotacja?

1 komentarz

  1. niezorientowana pisze:

    Zawsze mi się to myli. Cieszę się, że są osoby, które zajmują się tego typu sprawami i można im to zlecić. Tak, by nie martwić się o to, czy właściwie się rozlicza tego typu sprawy.

Dodaj Twój komentarz