środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney

Jak odzyskać należności? Windykacja, pomoc adwokata?

pomnik symbol sądu

Każdy przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie będzie dokonywał spłat w terminie. Niestety czasami sprawa przyjmie taki obrót, że dłużnik będzie wzbraniał się przed oddaniem pieniędzy, wówczas konieczne będzie podjęcie odpowiednich działań, by odzyskać należności. Jakich?

Rodzaje windykacji

Najprościej windykację podzielić na polubowną i sądowo-egzekucyjną. Oczywiście różnią się metodami postępowania. W przypadku windykacji polubownej dąży się do tego, żeby zmotywować dłużnika do podjęcia negocjacji i zawarcia ugody. Przy tego tego typu windykacji kluczowa jest siła perswazji, a nie czynności prawne.

W przypadku windykacji sądowo-egzekucyjnej istotne jest to, by uzyskać prawomocny wyrok. Wówczas można zgłosić się do komornika z prośbą o dalszą procedurę windykacji. Trzeba jednak wiedzieć, że to dość kosztowne i czasochłonne.

Zlecenie windykacji długów prawnikowi

Jednym ze sposobów na to, by dłużnik oddał pieniądze, jest odzyskiwanie należności przez adwokata (kancelariakrs.pl). To pozwala zyskać na czasie. Oddając w ręce prawnika sprawę, nie trzeba się jej bardzo poświęcać. Dzięki temu można prowadzić własny biznes. Plusem windykacji należności przez adwokata jest to, że jego działania są sprawne i skuteczne, choć oczywiście stosunkowo drogie. Warto jednak wiedzieć, że można odzyskać od dłużnika nie tylko to, z czego płatnością zwleka, ale i koszty windykacji przez prawnika.

zobacz także:  Jak inwestować pieniądze, alternatywy w co inwestować?

Komornicza egzekucja długów

Aby doszło do komorniczej egzekucji długów musi być tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności. Może to być orzeczenie sądowe, ugoda zawarta przed sądem, ale i orzeczenie referendarza sądowego. Komornik powołać się może też na wyrok sądu polubownego lub ugodę zawartą przed tym sądem. Znaczenie ma także ugoda zawarta przed mediatorem i inne orzeczenia, ugody i akty. Na ich podstawie komornik za pomocą środków przymusu, dokonuje egzekucji komorniczej. Jak? Poprzez zajęcie majątku dłużnika na poczet zobowiązań. Wszystko po to, by zaspokoić interesy wierzycieli.

Samodzielna windykacja

Da się o własne pieniądze walczyć samodzielnie. Jako wierzyciel można poświęcić swój czas i poprowadzić windykację na własną rękę. Jak? Wybrać można zarówno polubowną, jak i sądową drogę. Jednak niezależnie od tego, jaką drogę się wybierze, trzeba pamiętać, że o wszystko należy zadbać samodzielnie. To wymaga sporo czasu, konsekwencji. Plusem jest to, że nie kosztuje to zbyt wiele i pozwala pozytywnie budować wizerunek swojej osoby/firmy. Odpowiednio poprowadzona samodzielna windykacja może zakończyć się odzyskaniem długu, ale nie pogorszeniem relacji z dłużnikiem.

zobacz także:  KRD - czym jest krajowy Rejestr Długów i jakie informacje gromadzi?

Samodzielna windykacja online

Osoby, które chcą w dużej mierze samodzielnie zająć się odzyskaniem należności, mogą skorzystać z windykacji online. Są systemy, które dają użytkownikom zaplecze merytoryczne i udostępniają narzędzia, dzięki czemu samodzielnie można generować pisma, składać pozwy, negocjować z dłużnikiem czy wystawiać dług na giełdę długów.

Jak widać, jest kilka sposobów na odzyskanie należności. Od wysokości kwoty, jaką winny jest dłużnik, czasu w jakim chcemy sprawę załatwić i wysokości pieniędzy, jakie trzeba w to zainwestować, powinien zależeć wybór metody.

Dodaj Twój komentarz