poniedziałek, 27 maja 2024
HotMoney

Jak dostać kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego?

biały domek

Czy wkład własny jest obowiązkowy przy kredycie mieszkaniowym? Czy istnieją sposoby, żeby jakoś obejść ten wymóg?

Co to jest wkład własny?

Kredyt mieszkaniowy nie pokryje 100% wartości nieruchomości. Część ceny kredytobiorca musi pokryć z własnych środków. To właśnie jest wkład własny – kapitał, który posiada kredytobiorca, który dopiero razem z kwotą pożyczoną od banku wystarcza na realizację jej celu. Aktualnie wkład własny wynosi 20% od całkowitej ceny mieszkania.

Czy wkład własny jest obowiązkowy?

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego jeszcze do niedawna nikogo nie dziwił. Klienci banków mogli wnioskować o kredyt hipoteczny na np. 110% wartości nieruchomości, a z pieniędzy tych można było sfinansować zakup, wykończenie i wyposażenie. Dopiero w 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła obowiązujące przepisy, wprowadzając Rekomendację S, która nakłada na kredytobiorców wymóg posiadania wkładu własnego.

Jak więc widać, nie da się dzisiaj całkowicie uniknąć konieczności dysponowania wkładem własnym. Można go jednak zmniejszyć lub uiścić w innej formie, decydując się na którąś z alternatyw.

zobacz także:  Rekomendacja T - co musisz wiedzieć kiedy starasz się o kredyt?

Jak zapłacić mniej wkładu własnego?

Działają na rynku banki, które oferują kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym mniejszym o połowę od standardowego. Zamiast 20% musimy mieć w tym wypadku więc już tylko 10% wkładu własnego.

Taka opcja wiąże się jednak z innymi opłatami. Przy 10-procentowym wkładzie własnym wymaga się od kredytobiorcy, aby wykupił dodatkowo ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jego koszty nie są naliczane przez cały okres umowy, ale tylko dopóki kredytobiorca nie spłaci kolejnych 10% wartości nieruchomości, osiągając tym samym saldo kredytu mniejsze niż 80% jej wartości.

Zastaw

Można otrzymać kredyt bez tradycyjnie pojętego wkładu własnego, jeżeli zamiast niego zaoferuje się zastaw. W tej roli wystąpić może mieszkanie, działka albo inna nieruchomość o wartości przewyższającej wartość wymaganego wkładu własnego. Co warte podkreślenia, kredytobiorca może zaoferować jako zastaw nawet nieruchomość, której nie jest właścicielem.

Nie każdy bank zgodzi się na taki układ. Niektóre godzą się uznać nieruchomość za wkład uzupełniający i wymagają wniesienia chociaż minimalnego wkładu w formie pieniężnej. Są też banki, które wprost odrzucają takie rozwiązanie. Warto jednak próbować.

zobacz także:  Kupujmy działkę budowlaną – na co uważać? Pułapki i przestrogi dla kupujących działkę

Zawyżenie wartości nieruchomosci

Jeżeli ktoś chce sprzedać nieruchomość za cenę niższą niż jej rynkowa wartość, bank może tę różnicę w cenie uznać za wkład własny kredytobiorcy. Taka procedura wymaga oczywiście wykonania wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, który wyszuka podobne transakcje nieruchomości i w drodze podejścia porównawczego oceni wartość domu bądź mieszkania.

Programy rządowe

Można też skorzystać z programów rządowych. Osoby, które spełniają warunki programu „Mieszanie Plus” mogą otrzymywać na Indywidualne Konta Mieszkaniowe specjalne dopłaty, z których pomocą można sfinansować wkład własny kredytu na mieszkanie.

Dodaj Twój komentarz