sobota, 20 lipca 2024
HotMoney

Czy warto ubezpieczyć bagaż podczas podróży?

dużo bagażu

Co zrobić, żeby podczas podróży zapewnić bezpieczeństwo swojemu bagażowi? Czy zakupienie ubezpieczenia jest dobrym pomysłem i czy rzeczywiście zwiększa bezpieczeństwo?

Na czym polega ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu stanowi zabezpieczenie na wypadek jego utraty lub uszkodzenia podczas podróży. Przy określaniu jego sumy brana jest pod uwagę jego wartość.

Ubezpieczenie może dotyczyć wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej bagażu. W tym pierwszym przypadku odszkodowanie zostanie pomniejszone o stopień amortyzacji. Natomiast w przypadku wartości odtworzeniowej zostanie wypłacona kwota w wysokości umożliwiającej naprawę lub zakup rzeczy zbliżonej jakościowo. Nie trzeba chyba dodawać, że to właśnie ta druga z opcji ubezpieczenia bagażu jest korzystniejsza, szczególnie w przypadku sprzętu elektronicznego, który szybko traci na wartości.

Przed czym chroni ubezpieczenie bagażu?

W jakich przypadkach zostaną nam wypłacone pieniądze z ubezpieczenia? Przede wszystkim każdy z ubezpieczycieli gwarantuje odszkodowanie w przypadku kradzieży bagażu. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że podróżny ma obowiązek chronić swój bagaż, dlatego nie każda kradzież będzie się kwalifikowała do wypłaty odszkodowania. Ochronie ubezpieczeniowej podleją jedynie bagaże odpowiednio zabezpieczone przed złodziejami i powierzone przewoźnikom i przechowalniom, bądź znajdujące się w zamkniętym pokoju hotelowym albo indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu.

zobacz także:  Ile kosztuje węgiel? Od czego zależy cena węgla?

Odszkodowanie przysługuje także w przypadku zgubienia lub zniszczenia bagażu, jeżeli szkody są skutkiem konkretnych wydarzeń. Do wydarzeń takich można zaliczyć wypadki komunikacyjne, działanie żywiołów, nieszczęśliwe wypadki i nagłe zachorowania, uszkodzenie będące wynikiem nieudanej próby kradzieży czy zaginięcie bagażu powierzonego zawodowemu przewoźnikowi lub profesjonalnej przechowalni. Odszkodowanie wypłacane jest na przykład na podstawie dokumentów przewozowych, pokwitowania z przechowalni, bądź policyjnego protokołu.

Część ubezpieczycieli ma także w ofercie ubezpieczenie od opóźnienia dostarczenia bagażu. Można dzięki niemu uzyskać zwrot kosztów zakupu niezbędnych przedmiotów, mających zastąpić przedmioty osobistego użytku, które znajdowały się w opóźnionym bagażu. Rekompensatę można otrzymać po udokumentowaniu wydatków oryginałami rachunków.

Czego ubezpieczenie bagażu nie obejmuje?

Jednak nie w każdym przypadku możemy liczyć na wypłatę odszkodowania. Żeby wiedzieć, czego ono nie obejmuje, trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które są inne dla różnych ubezpieczycieli. Są oczywiście sytuacje wspólne, w których raczej nie ma co robić sobie nadziei, że jakiś ubezpieczyciel wypłaci nam rekompensatę.

Nie otrzymamy więc odszkodowania, jeśli bagaż został uszkodzony lub ukradziony również z naszej winy, bo na przykład pozostawiliśmy go bez opieki. Ubezpieczyciel nie płaci też, jeśli uszkodzeniu uległy tylko same pojemniki (np. kufry, walizki), a nie przewożone w nich przedmioty. Ubezpieczenie nie chroni też w przypadku konfiskacji bagażu.

zobacz także:  Ile kosztuje złoto? Czy i gdzie opłaca się kupować złoto?

Nie każdego rodzaju bagaż podlega ochronie. Wielu ubezpieczycieli wyłącza z niej te najcenniejsze rzeczy – środki płatnicze, złoto, srebro, papiery wartościowe, biżuterię, sprzęt elektroniczny.

Czy zatem warto ubezpieczyć bagaż? To każdy powinien sam ocenić. Warto mieć na uwadze, że w podróży zdarzają się różne niefortunne przypadki, podczas których bagaż może ucierpieć. Ale warto pamiętać właśnie również o tym, że najbardziej wartościowy bagaż prawdopodobnie i tak nie będzie chroniony przez ubezpieczenie.

Dodaj Twój komentarz