środa, 19 maja 2021
HotMoney

Co nas czeka po wprowadzeniu euro w Polsce? Kiedy euro w Polsce?

euro

Wprowadzenie euro w Polsce to temat bardzo bulwersujący. Dla wielu polityków nie jest to w ogóle sprawa do dyskusji, tymczasem nie można zapominać o zobowiązaniach naszego kraju. Zastanówmy się nad tym, kiedy euro w Polsce i co nas czeka po jego wprowadzeniu.

Polska a euro

Przede wszystkim, zanim zaczniemy rozważania na temat tego, kiedy w Polsce będzie euro i co nas – Polaków wówczas czeka, należy w ogóle poznać podstawę wszelkich rozważań, czyli moment wejścia naszego kraju do Unii i zobowiązania, jakie to za sobą niesie.

W 2003 roku w Polsce przeprowadzono referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego. Większość Polaków wyraziła chęć wstąpienia w szeregi UE. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z zapisami, jakie znalazły się w traktacie ateńskim wprowadzenie w Polsce euro jest obowiązkowe. Jako, że Polska ma status państwa z derogacją, zobowiązała się spełnić kryteria z Maastricht i zrezygnowała z jednostronnej euroizacji.

Problem z szybkim wprowadzeniem euro jest w tym, że Polska nie jest członkiem Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych. Co więcej, aby móc wprowadzić euro konieczna jest zmiana konstytucji. Jednak aby to było możliwe, należy dojść do konsensusu politycznego. To możliwe jest, jeśli 2/3 głosów będzie za. Jednak na sali sejmowej musiałaby być połowa uprawnionych do głosowania parlamentarzystów i dodatkowo wymaga to bezwzględniej większości głosów w Senacie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Warto zaznaczyć więc, że Polska zobowiązała się przyjąć euro, jednak nie określiła terminu, w jakim miałoby się to stać.

Proces wejścia euro w Polsce

Sam proces wejścia Polski do strefy euro ma trwać minimum trzy lata od momentu podjęcia strategicznej decyzji. Okres ten został podzielony na cztery etapy:

  1. Przygotowanie i wejście do ERM II – jest to Mechanizm Kursów Walutowych, potocznie nazywany wężem walutowym, to pewnego rodzaju poczekalnia strefy euro. Na tym etapie najważniejsze ma być samo wejście do ERM II, jak i włączenie do systemu PLN.
  2. Wypełnienie kryteriów konwergencji, którego zwieńczeniem ma być uchylenie Polsce derogacji. Jednak aby było to możliwe, to konieczne jest spełnienie kryterium konwergencji prawnej i kryteriów konwergencji nominalnej, takich jak stabilność cen, kryterium fiskalnego, walutowego, stóp procentowych.
  3. Przygotowanie do wprowadzenia euro do obiegu, wejście do strefy euro.
  4. Wprowadzenie euro i wycofanie złotego z obiegu.

Stan wypełnienia kryteriów konwergencji przez Polskę jest monitorowany i publikowany co roku.

Kiedy euro w Polsce?

Trudno powiedzieć, kiedy euro zostanie w Polsce wprowadzone. Problemy w strefie euro nie zachęcają. Niedawno premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na apel redakcji Rzeczpospolitej i ekonomistów odpowiedział, że strefy euro w obecny kształcie nie uważa za optymalny obszar walutowy i rząd nie jest w tym momencie zainteresowany zmianą waluty.

Co nas czeka po wprowadzeniu euro w Polsce?

A co nas czeka po wprowadzeniu euro w Polsce? Wiadomo, że ma to swoje plusy i minusy. Na bok warto dać polityczne kwestie. Chociaż umocnienie pozycji Polski jest pewne. Jednak dla wielu przedsiębiorców dużym ułatwieniem byłoby wprowadzenie euro. Właśnie dlatego to postulują. A co to by oznaczało dla przeciętnego Kowalskiego? Wzrost cen, którym straszy się Polaków, nie jest bezpośrednim skutkiem wprowadzenia euro. To ewentualne zagrania sprzedawców i usługodawców, którzy na zmianie waluty chcą zarobić. Warto jednak wiedzieć, że ceny z pewnością się zmienią. A co jeszcze czeka Polskę po wprowadzeniu euro? Trudno powiedzieć. Scenariusze są różne. Wiele zależy od tego, w jakim momencie Polska wejdzie do strefy euro. Póki co jednak rządzący nie chcą podejmować tematu, więc trudno powiedzieć, kiedy i jak to nastąpi, a także – jakie będą tego konsekwencje.

komentarze 4

    Dodaj Twój komentarz