piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

CBA dokonuje zatrzymań, Nowe zasady wyjazdów do sanatorium… – przegląd 30 lipiec 2019

sanatorium w Lądku-Zdroju

Wprowadzono nowe zasady dotyczące wyjazdów do sanatorium. Mają one na celu zmniejszenie kolejek, ale oznaczać mogą dłuższe czekanie na wyjazd.

Działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych

Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymało dwie osoby z grupy przestępczej, która działała na szkodę funduszy inwestycyjnych. Zatrzymani Marcin W. i Anna R.-S. są prezesami spółek biorących udział w oszustwie. Zorganizowana grupa przestępcza, do której należeli, działała w latach 2012-2017. Stworzyła i zarządzała czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych.

Marcin W. koordynował nabycie po znacznie zawyżonej cenie nieruchomości w Otwocku, przez które spółka poniosła straty w wysokości 5,8 mln zł. Celem transakcji miało być wybudowanie luksusowego ośrodka dla seniorów. Jedna ze spółek nabyła nieruchomość, by innej powiązanej z podejrzanymi spółce odsprzedać ją za dwukrotnie wyższą cenę. Działanie takie miało na celu zawyżyć cenę i umożliwić wyprowadzenie ze spółki 6 mln zł.

Anna R.-S. podejrzana jest o pranie pieniędzy. W związku ze sprzedażą otwockiej nieruchomości przelała 6,4 mln zł do kierowanej przez przebywającego w areszcie Piotra W. spółki zarejestrowanej na Cyprze.

zobacz także:  Ile kosztuje mieszkanie w Niemczech? Ceny mieszkań w dużych i mniejszych niemieckich miastach

W śledztwie, którego główny wątek dotyczy oszustwa na około 600 mln zł na szkodę prywatnych inwestorów, postawiono do tej pory zarzuty 27 osobom, spośród których 7 przebywa obecnie w areszcie.

Obce służby za aferą taśmową?

„Rzeczpospolita” podaje, że w połowie lipca wydział postępowań karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystąpił do sądu najwyższego o wypożyczenie akt sprawy przeciwko między innymi Markowi Falencie, który został skazany za zlecanie podsłuchów w restauracjach. ABW nie otrzymała tych materiałów, ponieważ przejął je sąd apelacyjny, rozpatrujący zażalenie na koszty procesu.

Agencja jako powód wypożyczenia akt podała toczące się postępowanie w sprawie szpiegostwa. Prowadzi je Mazowiecki Wydział do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Krajowej w Warszawie. Prokurator Monika Mazur potwierdziła, że wszczęte 14 maja 2018 roku śledztwo dotyczy brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko RP.

Wyjazd do sanatorium – nowe zasady

Wprowadzono nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński poinformował, że zmiany dotyczą przede wszystkim okresu, po którym można będzie starać się o ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Teraz lekarz nie będzie mógł go pacjentowi wystawić wcześniej niż 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia. Rozwiązanie to ma skrócić kolejki czekających na wyjazd do sanatorium.

zobacz także:  Ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców, czy wszystkie są korzystne?

Inną wprowadzoną zmianą jest termin, w którym do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania trzeba będzie dostarczyć skierowanie. Będzie na to przeznaczone 30 dni – po tym czasie skierowanie straci ważność.

Aby starać się o wyjazd do sanatorium finansowany przez NFZ, trzeba zgromadzić dokumenty takie jak aktualne wyniki badań, karty informacyjne ze szpitali oraz wspomniane skierowanie.

Dodaj Twój komentarz