piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Zgubione świadectwo pracy – co robić?

podpisywanie umowy

Każdy, kto kiedykolwiek był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę musi otrzymać dokument noszący nazwę świadectwo pracy po wygaśnięciu tej umowy. Dokument ten jest bardzo ważny, dlatego powinniśmy go trzymać w bezpiecznym miejscu tak naprawdę aż do momentu przejścia na emeryturę. Zdarza się jednak, że w wyniku przeprowadzki bądź innych wydarzeń może nam się gdzieś zawieruszyć, co więc możemy zrobić w takiej sytuacji?

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wręcza pracownikowi po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy o pracę. Dlaczego ten kawałek papieru jest tak istotny? Jego znaczenie wynika z faktu, iż stanowi on potwierdzenie wykonywania pracy w ramach podpisanej umowy i zawiera takie informacje jak:

 • okres zatrudnienia pracownika,
 • wymiar etatu,
 • nazwy zajmowanych przez pracownika stanowisk lub rodzaj wykonywanej pracy,
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego, które wykorzystał pracownik,
 • tryb rozwiązania umowy lub okoliczności jej wygaśnięcia wraz z podstawą prawną,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego,
 • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego/ojcowskiego/wychowawczego,
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres choroby,
 • wykorzystanie zwolnienia od pracy z tytułu art. 188 Kodeksu pracy,
 • okres czasu, za który pracownik może otrzymać odszkodowanie wynikające ze skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • okres odbywania czynnej służby wojskowej,
 • nieskładkowe okresy przypadające na okres zatrudnienia wynikającego ze świadectwa pracy,
 • czas, w którym pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach.
zobacz także:  Kto może pomoc w spłacie chwilówki? Sposoby na wyjście z długów

Ponadto w dokumencie tym mogą znajdować się także dane, których uwzględnienia zażąda pracownik, czyli np. uzyskane kwalifikacje.

Co zrobić w przypadku zgubienia świadectwa pracy?

Najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do pracodawcy z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Przepisy nie regulują jednak tego, w jakim czasie pracodawca powinien wydać duplikat, dlatego też musimy wykazać się cierpliwością. Co jednak w sytuacji, gdy firma, w której pracowaliśmy już nie istnieje i nie mamy kogo poprosić o wystawienie kopii dokumentu? W tym wypadku pomocny może okazać się ZUS, który udostępnia informacje na temat tego, gdzie aktualnie znajdują się archiwalne dokumenty zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.

Warto wiedzieć, że akta osobowe, w tym świadectwo pracy muszą być przechowywane przez określony przez ustawodawcę czas, który wynosi pięćdziesiąt lat od ustania stosunku pracy. Po tym czasie mogą zostać zniszczone.

dokumenty

Kiedy może nam się przydać świadectwo pracy?

Biorąc pod uwagę to, jak długo przechowywane w archiwach jest każde świadectwo pracy wynika, że jest to bardzo ważny dokument. W jakich sytuacjach zatem może okazać się nam potrzebny? Świadectwo pracy musimy przedstawić w sytuacji ubiegania się o świadczenia takie jak np. zasiłek dla bezrobotnych lub emerytura. Także w sytuacji, gdy chcemy podjąć inna pracę, zobowiązani jesteśmy do przedstawienia świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Na podstawie tego dokumentu nowy pracodawca ustala np. wymiar urlopu wypoczynkowego.

zobacz także:  Emerytury, czyli jaka sytuacja naszych emerytur i co wiemy o kontach emerytalnych Polaków?

1 komentarz

 1. Magdalena pisze:

  No taka sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Sądzę, że wówczas najważniejsze, by firma w ogóle istniała i miała jak wyda duplikat.

Dodaj Twój komentarz