piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Upadłość konsumencka 2019 – poprawki, zmiany, nowości w upadłości konsumenckiej w roku 2019

zmiany w upadłości konsumenckiej

Obecne rozwiązania legislacyjne dotyczące upadłości konsumenckiej pozwoliły wyjść z tarapatów finansowych wielu dłużnikom. Rok 2019 jawi się pod znakiem zmian, które umożliwią szybszą i zdecydowanie łatwiejszą procedurę ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Jakie poprawki wniesie w życie modyfikacja obowiązujących przepisów?

Czym jest upadłość konsumencka?

Zdecydowana część z nas miała kiedyś lub ma obecnie kłopoty z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Pojawiające się, drobnym krokami lub nagle, problemy czasem prowadzą do sytuacji, w której nie potrafimy sprostać finansowym obowiązkom i popadamy w kolejne długi. Niewypłacalność dłużnika często prowadzi do podjęcia działań windykacyjnych, postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej pozwalają na częściowe lub całkowite umorzenie zaciągniętego długu osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dzieje się tak jeżeli dłużnik utracił zdolność do realizowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Proces odbywa się w drodze postępowania przed sądem, który skrupulatnie weryfikuje całokształt warunków jakie należy spełnić, aby pozbyć się finansowych problemów.

zobacz także:  Jak uczyć dziecko oszczędzania?

Pojęcie upadłości konsumenckiej po raz pierwszy sformułowano w polskim prawodawstwie w 2008 roku, przepisy w tym zakresie nowelizowano na przestrzeni ostatnich lat, a rok 2019 ma przynieść kolejne zmiany. Projekt kolejnych modyfikacji przeszedł w Sejmie już drugie czytanie i wiele osób wiąże nadzieje z możliwością szybszego oddłużenia. Przyszłe uregulowania dotyczące oddłużenia odbijają się szerokim echem w mediach, upadłość konsumencką i zmiany na 2019 rok opisują blogi o tematyce prawnej. Poniżej podstawowe założenia upadłości konsumenckiej na nowych zasadach.

Upadłość konsumencka – jakie zmiany po nowelizacji?

Nowelizacja przepisów w zakresie oddłużenia osób fizycznych ma wejść w życie w 2020 roku. W myśl nowych przepisów przyczyna powstania niewypłacalności będzie weryfikowana na etapie tworzenia planu spłat wierzycieli, a do ogłoszenia upadłości będzie wystarczające stwierdzenie o niewypłacalności. Sąd nie będzie już badał czy doszło do niej w wyniku zawinionego działania, bez znaczenia pozostaną przyczyny braku możliwości spłaty. Jeżeli organ stwierdzi, że dłużnik nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań wskutek rażącego niedbalstwa lub doprowadził do takiego stanu umyślnie będzie mógł wydłużyć okres spłat. Ważne, że dłużnik będzie miał szansę na zawarcie układu z wierzycielem, bez konieczności wnioskowania o upadłość.

zobacz także:  Powrót podatku "bykowego" - czy single mają się czego bać?

Kto nie będzie mógł skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Istotne, że ogłoszenie upadłości nie będzie stanowiło automatycznej gwarancji oddłużenia. W sytuacji, w której dłużnik doprowadził do niewypłacalności celowo, przede wszystkim poprzez trwonienie majątku lub umyślne niespłacanie zaciągniętych długów sąd odmówi ustalenia planu spłaty lub warunkowego umorzenia zobowiązań. Stanie się tak również kiedy w okresie 10 lat, przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość, przeprowadzono wobec osoby postępowanie upadłościowe, w którym umorzono jej zobowiązania całkowicie lub częściowo.

Dodaj Twój komentarz