środa, 29 maja 2024
HotMoney

Strajk nauczycieli, Kupno udziałów Eurozet… – przegląd 19 marzec 2019

klasa szkolna

Działania nauczycieli dopominających się podwyżek nie wkroczyły jeszcze w decydującą fazę. Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje więc o uczestnictwo w strajku. Tymczasem pojawiły się wątpliwości w sprawie zakupu udziałów spółki Eurozet przez Agorę.

Strajk nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkół apel o włączenie się i uczestnictwo w strajku. Według szefa Związku Sławomira Broniarza, poparcie dla akcji strajkowej w większości szkół sięga 90-100%.

Postulaty Związku to 1000 zł podwyżki dla nauczycieli i innych pracowników szkół od 1 stycznia 2019 roku. Broniarz zaznaczył, że Zarząd Główny ZNP nie akceptuje rozwiązania, zakładającego, że trzecia transza podwyżki będzie realizowana z budżetu samorządów. Stwierdził, że jest to próba przerzucania na samorządy ciężaru podwyżki, bez zagwarantowania odpowiedniego zabezpieczenia finansów, aby zrealizować to przedsięwzięcie. Samorządy, którym zabraknie środków, będą zmuszone oszczędzać na pracownikach obsługi i administracji.

Od 5 marca trwa referendum strajkowe. Jeśli nauczyciele i inni pracownicy szkół wyrażą w nim poparcie dla tej idei, strajk rozpocznie się 8 kwietnia.

Agora i Eurozet

Posłowie PiS – Barbara Bubula, Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk, Dariusz Piontkowski, Mirosława Stachowiak-Różecka oraz Jacek Świat – złożyli do premiera interpelację w sprawie zakupu grupy Eurozet przez Agorę. Według nich transakcja ta ma charakter pozorny i została przeprowadzona, aby obejść prawo.

zobacz także:  Ile kosztuje skok na bungee?

Nabywcą 60% udziałów Eurozet sp. z o.o. jest SFS Ventures, a 40% udziałów właśnie Agora S. A. Posłowie, którzy podpisali interpelację, uważają jednak, że struktura tej transakcji może być tak naprawdę czynnością pozorowaną, której faktycznym celem miałoby być nabycie w dalszym okresie przez Agorę wszystkich udziałów spółki i w efekcie uzyskanie nad nią samodzielnej kontroli. Umowa pozostawia Agorze uprawnienia do nabycia wszystkich pozostałych udziałów należących do SFS Ventures, które natomiast zobowiązane jest, aby nie zbywać posiadanych udziałów Eurozet bez pisemnej zgody Agory.

Zdaniem posłów składających interpelację, działanie to może mieć na celu stworzenie wrażenia, że to SFS Ventures sprawuje kontrolę nad spółką, i ukrycie Agory S. A. jako tego podmiotu, który de facto będzie nad nabytymi udziałami sprawował pełną kontrolę. Może też służyć odwróceniu od sprzedaży uwagi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby uniknąć konieczności uzyskania odpowiednich zgód.

W ciągu ostatniego roku Eurozet zmieniał właściciela już dwukrotnie. Za każdym razem podmiot nabywający miał swoją siedzibę poza granicami Polski. Posłowie PiS-u wyrazili zaniepokojenie sytuacją, gdy podmiot działający na polskim rynku medialnym i nadzorowany przez KRRiT sprzedaje aktywa zagranicznym podmiotom bez konieczności uzyskania formalnych zgód wydanych przez państwowe organy nadzorujące.

zobacz także:  Jelcz – historia, z czego słynie polska marka motoryzacyjna Jelcz?

„Czyściciele kamienic” z Poznania skazani

Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał wyrok sądu I instancji i prawomocnie skazał trzech czyścicieli kamienic na bezwzględne kary więzienia. Piotr Ś., skazany na 2 lata, Paweł Ż., skazany na rok, i Adrian W., skazany na 10 miesięcy, uporczywie nękali lokatorów poznańskich kamienic, między innymi zalewając mieszkania, podrzucając padlinę i robactwo, odłączając mieszkańcom prąd i wodę.

komentarze 2

  1. Marika pisze:

    Bardzo dobrze, że nauczyciele chcą strajkować, inne grupy też powinny zacząć. Np. emeryci i renciści. Dostają najmniej, ale wiele z tych osób jest w takim stanie, że nie mogą sobie pozwolić na protesty.

  2. manuell pisze:

    Problem polega tez na tym, że emeryci i renciści nie mają czym zagrozić. Nauczyciele mogą przestać uczyć, a emeryci co? Niestety takie grupy społeczne sa w wyjątkowo trudnej sytucji.

Dodaj Twój komentarz