czwartek, 8 czerwca 2023
HotMoney

Rozwód: ile kosztuje, kto ponosi koszty rozwodu?

para

Podejmując decyzję o zakończeniu związku małżeńskiego należy liczyć się nie tylko z wieloma negatywnymi emocjami, ale również z niemałym wydatkiem. Ile kosztuje rozwód i kto ponosi koszty postępowania?

Z jakimi opłatami należy liczyć się podczas rozwodu?

Osoby planujące rozwiązanie małżeństwa muszą mieć świadomość, że rozwód to często czasochłonny i kosztowny proces. Na całkowitą wartość formalnego zakończenia związku małżeńskiego wpływa to czy zmierzamy samodzielnie występować w toku postępowania, czy skorzystamy z pomocy pełnomocnika. Zdecydowana większość osób decyduje się na pomoc adwokata lub radcy prawnego co w dużej mierze przekłada się na obciążenie portfela, przyszli rozwodnicy często sięgają do pokładów swoich oszczędności lub kierują kroki do banku po pożyczkę gotówkową.

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów określone zostały w obowiązujących przepisach, które nie wskazują jednak ich maksymalnego wynagrodzenia. Kiedy rozwód jest przeprowadzany bez ustalania winnego rozkładu pożycia minimum wynagrodzenia dla pełnomocnika to 720 zł netto. W przypadku orzekania o winie jednego lub dwojga małżonków minimalna opłata wynosi 1.080 zł.

Warunkiem rozpoczęcia postępowania w sprawie o rozwód jest złożenie w sądzie pozwu wraz z tzw. opłatą sądową w wysokości 600 zł. Na koszty rozwodu wpływają również złożone w postępowaniu dodatkowe wnioski. Koszt mediacji w poradni rodzinnej to wydatek w granicach od 50 zł do 200 zł za jedną wizytę. Wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny, w sytuacji kiedy pomiędzy małżonkami toczy się spór o ustalenie władzy rodzicielskiej, to koszt od 300 zł to 500 zł.

Opłata za zasądzenie alimentów w toku postępowania rozwodowego to 5% wysokości przyznanej kwoty. Za podział majątku małżonków podczas rozwodu zapłacimy 300 zł, jeżeli majątek pozostaje sporną kwestią trzeba liczyć się z wydatkiem 1.000 zł.

Ile kosztuje rozwód?

Finalny koszt rozwodu warunkowany jest wieloma czynnikami, uzależniony jest od stopnia zawiłości sprawy, ilości złożonych w toku postępowania wniosków. Rozwód może by wydatkiem zarówno kilku jak i kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wynagrodzenie pełnomocnika jest w dużej mierze uzależnione od oczekiwań, tego czy strona żąda jedynie rozwiązania małżeństwa, czy wnosi o dodatkowe kwestie jak np. eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania. Na cennik adwokata lub radcy prawnego wpływa również doświadczenie w branży, profesjonalizm oraz renoma. Trzeba pamiętać, że w toku postępowania mogą się pojawić nieprzewidziane wydatki np. konieczność sporządzenia opinii przez biegłego specjalistę co dodatkowo generuje koszty.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej spoczywa na powodzie, czyli stronie wnoszącej o rozwiązanie związku małżeńskiego. W sytuacji, w której zapada końcowe orzeczenie o rozwodzie bez orzekania o winie połowa kwoty zostaje mu zwrócona.

Kiedy rozwód jest orzekany z winą współmałżonka osoba uznana za wyłącznie winną musi ponieść cały koszt opłaty sądowej. W myśl przepisów kodeksu cywilnego strona, która przegrała sprawę musi zwrócić byłemu współmałżonkowi wszelkie opłaty sądowe oraz pozostałe poniesione koszty. Zwrot kosztów adwokata dotyczy jedynie wynagrodzenia według stawek określonych w przepisach.

Dodaj Twój komentarz