poniedziałek, 27 maja 2024
HotMoney

Rozwód: ile kosztuje, kto ponosi koszty rozwodu?

para

Podejmując decyzję o zakończeniu związku małżeńskiego należy liczyć się nie tylko z wieloma negatywnymi emocjami, ale również z niemałym wydatkiem. Ile kosztuje rozwód i kto ponosi koszty postępowania?

Z jakimi opłatami należy liczyć się podczas rozwodu?

Osoby planujące rozwiązanie małżeństwa muszą mieć świadomość, że rozwód to często czasochłonny i kosztowny proces. Na całkowitą wartość formalnego zakończenia związku małżeńskiego wpływa to czy zmierzamy samodzielnie występować w toku postępowania, czy skorzystamy z pomocy pełnomocnika. Zdecydowana większość osób decyduje się na pomoc adwokata lub radcy prawnego co w dużej mierze przekłada się na obciążenie portfela, przyszli rozwodnicy często sięgają do pokładów swoich oszczędności lub kierują kroki do banku po pożyczkę gotówkową.

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów określone zostały w obowiązujących przepisach, które nie wskazują jednak ich maksymalnego wynagrodzenia. Kiedy rozwód jest przeprowadzany bez ustalania winnego rozkładu pożycia minimum wynagrodzenia dla pełnomocnika to 720 zł netto. W przypadku orzekania o winie jednego lub dwojga małżonków minimalna opłata wynosi 1.080 zł.

zobacz także:  Ile kosztuje patent europejski? Co to jest patent europejski?

Warunkiem rozpoczęcia postępowania w sprawie o rozwód jest złożenie w sądzie pozwu wraz z tzw. opłatą sądową w wysokości 600 zł. Na koszty rozwodu wpływają również złożone w postępowaniu dodatkowe wnioski. Koszt mediacji w poradni rodzinnej to wydatek w granicach od 50 zł do 200 zł za jedną wizytę. Wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny, w sytuacji kiedy pomiędzy małżonkami toczy się spór o ustalenie władzy rodzicielskiej, to koszt od 300 zł to 500 zł.

Opłata za zasądzenie alimentów w toku postępowania rozwodowego to 5% wysokości przyznanej kwoty. Za podział majątku małżonków podczas rozwodu zapłacimy 300 zł, jeżeli majątek pozostaje sporną kwestią trzeba liczyć się z wydatkiem 1.000 zł.

Ile kosztuje rozwód?

Finalny koszt rozwodu warunkowany jest wieloma czynnikami, uzależniony jest od stopnia zawiłości sprawy, ilości złożonych w toku postępowania wniosków. Rozwód może by wydatkiem zarówno kilku jak i kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wynagrodzenie pełnomocnika jest w dużej mierze uzależnione od oczekiwań, tego czy strona żąda jedynie rozwiązania małżeństwa, czy wnosi o dodatkowe kwestie jak np. eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania. Na cennik adwokata lub radcy prawnego wpływa również doświadczenie w branży, profesjonalizm oraz renoma. Trzeba pamiętać, że w toku postępowania mogą się pojawić nieprzewidziane wydatki np. konieczność sporządzenia opinii przez biegłego specjalistę co dodatkowo generuje koszty.

zobacz także:  Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie pożyczki – ile wynoszą, jak są obliczane?

Kto ponosi koszty rozwodu?

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej spoczywa na powodzie, czyli stronie wnoszącej o rozwiązanie związku małżeńskiego. W sytuacji, w której zapada końcowe orzeczenie o rozwodzie bez orzekania o winie połowa kwoty zostaje mu zwrócona.

Kiedy rozwód jest orzekany z winą współmałżonka osoba uznana za wyłącznie winną musi ponieść cały koszt opłaty sądowej. W myśl przepisów kodeksu cywilnego strona, która przegrała sprawę musi zwrócić byłemu współmałżonkowi wszelkie opłaty sądowe oraz pozostałe poniesione koszty. Zwrot kosztów adwokata dotyczy jedynie wynagrodzenia według stawek określonych w przepisach.

Dodaj Twój komentarz