środa, 17 lipca 2024
HotMoney

Ropa nie skończy się nigdy? Jak to jest z zasobami ropy na świecie, co nam mówią, co nie?

Rafineria fabryka

O ropie naftowej co jakiś czas usłyszeć można nową teorię. Jedni zakładają, że w ciągu najbliższych lat się ona wyczerpie, inni twierdzą, że nie skończy się nigdy. Już samo pochodzenie tego surowca dla wielu jest kwestią sporną. Jak więc wygląda sytuacja z zasobami ropy na świecie? Czy rzeczywiście są one nieograniczone?

Ropa – co warto wiedzieć?

Ropa naftowa znana jest także pod innymi potocznymi nazwami jako olej skalny czy nafta. Składa się ona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych oraz ciekłych i stałych bituminów zawierających związki azotu, siarki, tlenu i innych zanieczyszczeń nieorganicznych. Co do jej powstania, istnieją dwie teorie. Pierwsza z nich to teoria nieorganiczna powstawania ropy naftowej, która rozwinęła się jeszcze w XVIII wieku. Jest ona praktykowana przez Rosjan i Ukraińców. Zakłada, że ropa powstaje wtedy, kiedy metan wydobywający się we wnętrzu ziemi łączy się w dłuższe cząsteczki. Druga teoria dotyczy organicznego pochodzenia ropy. Według niej surowiec powstał przez przeobrażenie się szczątków roślinnych i zwierzęcych z okruchami mineralnymi. Teoria te wyznawana jest głównie przez Amerykanów i Europejczyków.

zobacz także:  Ranking kont dla firm Lipiec 2019

Gdzie wydobywana jest ropa naftowa?

Obecnie ropa naftowa wydobywana jest z wielu złóż na różnych kontynentach. Głównie jest to Azja i rejon Zatoki Perskiej, basen Morza Kaspijskiego oraz Syberia. W Ameryce Północnej natomiast wydobywa się ją głównie w Zatoce Meksykańskiej, USA, Kanadzie. Ponadto, złoża ropy są obecne także na dnie Morza Północnego, w północnej Afryce oraz w Ameryce Południowej, głównie na terenie Wenezueli, Brazylii czy Kolumbii. W Polsce najwięcej złóż naftowych występuje w regionie Niżu Polskiego, w Karpatach oraz na Morzu Bałtyckim przylegającym do terytorium kraju.

Czy ropa kiedyś się skończy?

Co jakiś czas wygłaszane są różne teorie na ten temat. Kiedyś Rosjanie uważali, że ropa nigdy się nie skończy. Było tak przez wiele lat, kiedy wydobywali znaczną część surowca w skali światowej. Pogląd jednak w ostatnich latach uległ zmianie. Dziś uważa się już, że ropy wystarczy nam na mniej niż 30 lat. Przez taki czas możliwe będzie wydobycie ropy z potwierdzonych złóż. A już ono spada. Według informacji opublikowanych przez British Petroleum, jeśli nowe złoża nie zostaną odkryte, a zużycie ropy utrzyma się na obecnym poziomie, skończy się ona około 2050 roku.

zobacz także:  Budżet UE, Podwyżki cen paliw

Niepokojące dane przedstawia także norweska firma Rystad Energy. Według niej, w 2017 roku poziom wydobycia baryłek ropy naftowej był najniższy od 70 lat. Wynosił on dokładnie 6,7 miliardów baryłek. Takie informacje mogą faktycznie budzić obawy, że ropa zwyczajnie się kończy. Co ciekawe, nie musi się to wiązać głównie z dostępnymi zasobami. Wydobycie ropy bowiem staje się coraz mniej opłacalne, co zniechęca wiele firm. Według prognoz, również podanych przez analityków Rystad Energy, aż miliard znalezionych baryłek ropy w 2017 roku może nie zostać wydobytych właśnie z powodów finansowych.

Dodaj Twój komentarz