środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney

Krajowa Rada Sądownictwa, Groźby Iranu… – przegląd 17 maj 2019

sędziowski młotek i waga

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa została podpisana przez prezydenta. Co to oznacza? Jakie zmiany w polskim prawie się z tym wiążą?

Nowelizacja ustawy o KRS

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowelizacja ta usuwa możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Według jej założeń, z chwilą wejścia w życie tych przepisów, toczące się aktualnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowania w sprawach indywidualnych, które dotyczą powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, zostaną umorzone.

Total ogranicza prace rafinerii

Francuski koncern energetyczny Total wstrzymał część operacji w swojej rafinerii Leuna znajdującej się w Niemczech i produkującej w normalnych warunkach 230 tysięcy baryłek ropy dziennie. Powodem są wyniki przeprowadzonych kontroli technicznych na obecność zanieczyszczonej ropy naftowej z Rosji.

Już od 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń płynęła ropa naftowa o wyższej niż dopuszczalna zawartości chlorków organicznych. Przez to wstrzymane zostały dostawy między innymi do Polski i Niemiec. Żeby wznowić działalność, Total musiał użyć alternatywnego kanału zaopatrzenia przez Gdańsk.

zobacz także:  Nowy Bank w Polsce, Moneta z Anną Walentynowicz

Sankcje za cyberataki

Kraje członkowskie Unii Europejskiej ustanowiły ramy, które pozwalają na nakładanie sankcji na osoby i inne podmioty dopuszczające się cybreataków. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo Unii w tej sferze. Sankcje nałożyć będzie można nie tylko za przeprowadzone cyberataki, ale również za samo podejmowanie prób ich przeprowadzenia. Będą one mogły zostać nałożone nie tylko na konkretne osoby i państwa będące członkami Unii Europejskiej, ale również na państwa trzecie oraz międzynarodowe organizacje.

Iran grozi Stanom Zjednoczonym

Mohammad Saleh Dżokar, wiceszef Strażników Rewolucji, oświadczył, że irańskie rakiety mogą bez problemu dosięgnąć amerykańskich okrętów przebywających w Zatoce Perskiej. Dotyczy to nawet rakiet krótkiego zasięgu.

Nie ulega wątpliwości, że relacje USA i Iranu nie są ostatnio najlepsze. Stany zapowiedziały odcinanie od maja eksportu całej irańskiej ropy. Rasul Sanai-Rad, sprawujący funkcję politycznego zastępcy dowódcy irańskich sił zbrojnych, określił tę strategię Amerykanów jako grę polityczną, polegającą na jednoczesnym wywieraniu presji i prowadzeniu negocjacji, aby zachować swój pokojowy wizerunek w opinii publicznej.

W poprzednim tygodniu Iran podjął decyzję o wycofaniu się z części zobowiązań umowy nuklearnej z 2015 roku, a prezydent Hasan Rowhani 8 maja zapowiedział, że jeśli nowe warunki umowy nie zostaną wypracowane w ciągu 60 dni, zostanie wznowiona produkcja wysoko wzbogaconego uranu.

zobacz także:  Najlepsze parki rozrywki w Polsce – TOP 5

Dodaj Twój komentarz