środa, 29 maja 2024
HotMoney

Rada Polityki Pieniężnej, czym się zajmuje? Czy tylko obniża, podwyższa stopy procentowe?

Wejście do Narodowego Banku Polskiego

Czym zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej? To jeden z ważniejszych organów decyzyjnych jeżeli chodzi o politykę pieniężną państwa, ale chyba mało kto wie, co tak naprawdę leży w jej kompetencjach i jakie ma zadania do wykonania. Warto jest się jednak wgłębić w temat.

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej to organ należący do Narodowego Banku Polskiego. Została ona utworzona w 1998 roku i jest to organ decyzyjny niezależny od rządu, prezydenta i sejmu. Kadencja członków Rady trwa 6 lat, jednocześnie w składzie Rady można być tylko przez jedną kadencję. Dodatkowo aby wejść w do organu decyzyjnego związanego z polityką pieniężną, każdy aktualny członek Rady jest zobowiązany do zawieszenia na czas kadencji jakiejkolwiek działalności politycznej i związkowej. Ich zadaniem jest zadbanie o stabilność polskiego pieniądza na rynku.

Kto jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej?

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi 1 Przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 Członków Rady. Są oni powoływani przez Prezydenta, Sejm oraz Senat. Jak zostało wspomniane kadencja powołanych trwa 6 lat i można być członkiem Rady tylko przez jedną z kadencji. Na ten czas trzeba zawiesić wszelkie inne działalności, szczególnie te związane z polityką.

zobacz także:  NBP - co warto wiedzieć o Narodowym Banku Polskim?

Jakie są zadania Rady Polityki Pieniężnej?

Do zadań Rady Polityki Pieniężnej należy między innymi ustalanie wysokości podstawowych stóp procentowych, ale nie tylko. Określa także zasady otwartego rynku oraz zasady i tryb naliczania i utrzymania rezerwy obowiązkowej. Dodatkowo zatwierdza również plan finansowy banku centralnego oraz prowadzi i przyjmuje sprawozdania z działalności NBP. Innym zadaniem jest także określanie górnych granic wysokości zobowiązań, które NBP zaciąga w postaci pożyczek i kredytów.

Do obowiązków Rady Polityki Pieniężnej należy też coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej, tworzenie projektów ustawy budżetowej, a także dostarczanie w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego sprawozdania z wykonanych założeń.

Rada Polityki Pieniężnej

Jak i kiedy odbywają się posiedzenia Rady?

Według Regulaminu Rady Polityki Pieniężnej, obowiązkiem przewodniczącego jest zwoływanie posiedzenia Rady przynajmniej raz w miesiącu i w dniu ustalonym przez Radę. Co więcej, harmonogram spotkań jest w pełni jawny, a terminy spotkań zawsze są podobne i najczęściej dotyczą początku oraz końca miesiąca z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Rzecz jasna ustalone terminy nie są bezwzględne i mogą się zmieniać, co więcej w wyjątkowych sytuacjach, Rada może zostać zwołana bez wcześniejszego informowania o tym. Wówczas jednak w takim spotkaniu musi wziąć minimalne gremium 5 członków.

zobacz także:  Ceny popularnych badań profilaktycznych i diagnostycznych. Które badania zrobisz na NFZ?

Jak podejmowane są decyzje?

Rada Polityki Pieniężnej decyduje o tym jak wygląda kurs pieniądza oraz jak wysokie są stopy procentowe. Śledzenie posiedzeń może więc nam bardzo wiele powiedzieć chociażby o tym, czy danym roku wzięcie kredytu będzie korzystne czy nie. Żeby jednak tak się stało, potrzebne jest głosowanie. Aby ustalić decyzję, konieczna jest większość głosów, przy obecności co najmniej 5 Członków Rady, w tym także samego Przewodniczącego. Jeżeli jednak głosy wyjdą po równo, wówczas głos decydujący ma właśnie Przewodniczący Rady.

komentarze 2

  1. kali_fet pisze:

    Polityka, do tego polityka związana z pieniądzem nie jest czymś, w czym może babrać się każdy. Ale fakt, takie kwestie jak zmiany w oprocentowaniu na pewno są istotne.

  2. ashana pisze:

    O, dobrze wiedzieć. Ja o niej słyszałam tylko w kontekście określania stawek WIBOR, a przecież na pewno nie tylko od tego są. Można by się jeszcze przyjrzeć działalności KNF, bo biorąc pod uwagę coraz to nowe doniesienia, nie zajmuje się tym, czym powinna…

Dodaj Twój komentarz