poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Rachunek zysków i strat, kogo dotyczy?

Analizowanie wykresu

Rachunek zysków i strat to kluczowy element sprawozdania finansowego firmy. Pozwala on na ocenienie wyniku finansowego działalności gospodarczej oraz jej efektywności. Dzięki temu będziemy wiedzieć ile kosztuje nas przedsiębiorstwo, w stosunku do tego, ile zyskujemy na jego prowadzeniu. Co warto wiedzieć o rachunku zysków i strat? Kogo ono dotyczy?

Na czym polega rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat nazywany jest także rachunkiem wyników. Polega on na tym, że zestawia się ze sobą wszystkie operacje finansowe dokonane w firmie w minionym roku i zestawia ze sobą koszty, które poniosło się z racji prowadzenia działalności gospodarczej, w stosunku do tego, jakie były przychody. Ponieważ rachunek zysków i strat jest elementem sprawozdania finansowego, musi być on wykonywany na koniec okresu rozliczeniowego, zazwyczaj jest to więc raz do roku. Różnica między przychodami, a kosztami pokazuje jaki jest wynik finansowy firmy, co za tym idzie, czy jest zyskowna czy stratna.

zobacz także:  Jak wycofać przelew? Możliwości cofnięcia przelewu z konta

Jak wykonuje się rachunek zysków i strat?

W Polsce, sposób obliczania zysków i strat opisuje ustawa o rachunkowości. Funkcjonują u nas dwa warianty: kalkulacyjny i porównawczy. W przypadku wariantu kalkulacyjnego, bazuje się przede wszystkim na klasyfikacji kosztów, pod względem miejsca ich powstania i na kalkulacyjnym układzie kosztów. Przy wariancie porównawczym, stosuje się klasyfikację związaną z miejscem ich rodzajów i na rodzajowym układzie tych kosztów.

Kogo dotyczy rachunek zysków i strat?

Ponieważ rachunek zysków i strat jest częścią sprawozdania finansowego, dotyczy on przede wszystkim przedsiębiorców, niezależnie od tego, jaki typ działalności gospodarczej prowadzą. Pozawala to na ustalenie rentowności firmy i tego, czy jej działalność jest opłacalna i zyskowna. Wszystko musi więc zostać uwzględnione w dokumentacji, w sposób rzetelny i dokładny.

Jaka jest struktura rachunku zysków i strat?

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać wszystkie najważniejsze operacja dokonane w danym roku, niezależnie od tego czy zostały opłacone, czy nie. W skład rachunku wlicza się takie struktury, jak podstawowa działalność operacyjna, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy brutto, obciążenia finansowe, wynik finansowy netto. Co ważne, uzupełnieniem dla rachunku zysku i strat, jest także analiza wskaźników rentowności.

zobacz także:  Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie pożyczki – ile wynoszą, jak są obliczane?

Czym jest analiza wskaźników rentowności?

Mimo dość jasnego obrazu jaki daje nam rachunek zysków i strat, nie jest on bezpośrednią odpowiedzią na to, w jaki sposób kształtuje się rentowność przedsiębiorstwa. Żeby tego dokonać, należy odnieść poziom zysków względem poniesionych nakładów, w czym pomagają odpowiednie wskaźniki: rentowności sprzedaży, rentowności aktywów, rentowności kapitałów własnych. Jeżeli każdy z nich jest dodatni i dosyć wysoki, oznacza to, że firma jest więcej niż rentowna, choć aby określić czy rzeczywiście tak jest, przedsiębiorstwo musi dokonać porównania, właściwego dla swojej branży. Jeżeli wynik jest powyżej średniej, ocena będzie pozytywna.

1 komentarz

  1. biznes pisze:

    Chyba każda firma powinna coś takiego przeprowadzać. Dzięki temu może dokładnie przeanalizować swoje finanse i zobaczyć, jakie działania przynosiły efekty.

Dodaj Twój komentarz