Rachunek zysków i strat, kogo dotyczy?

Jak wykonuje się rachunek zysków i strat? Kogo dotyczy rachunek… Jaka jest struktura rachunku zysków i strat? Sprawozdanie finansowe powinno zawierać wszystkie najważniejsze operacja dokonane w danym roku, niezależnie od tego czy zostały opłacone, czy nie….w temacie: ,

28.01.2019 Finanse, Firma, Księgowość, News, Prawo, Przepisy