piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney
dewizy-waluty-obce

Czym są dewizy w prawie polskim? Czy są one tożsame z obcymi walutami? Gdzie można je nabyć i jak je wykorzystać? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z tym środkiem płatniczym. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat dewiz i wartości dewizowych.

Czym są dewizy?

Dewizy to środek płatniczy wyrażony w obcej walucie, funkcjonujący w obrocie międzynarodowym. Dewizy mogą być krótko- lub długoterminowe i przyjmować formę weksli, czeków, przekazów bankowych, międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, a nawet świadectw udziałowych. Mogą także istnieć pod postacią dokumentów lub zapisów na rachunkach bankowych za granicą. Mimo że dewizy nie są tożsame z walutami obcymi, to często te dwa pojęcia stosuje się wymiennie. Zarówno waluty obce, jak i dewizy oraz złoto dewizowe wchodzą w skład wartości dewizowych.

czek-dewizy

Dewizy – jak ich używać?

Do czego mogą służyć dewizy? Ten środek płatniczy jest wykorzystywany do regulowania zobowiązań w handlu zagranicznym bez konieczności stosowania rozliczeń gotówkowych. Przykładem rozliczenia dewizowego może być sytuacja, gdy dłużnik przesyła wierzycielowi dewizę, która w państwie wierzyciela uprawnia go do otrzymania pieniądza krajowego. Większość takich transakcji podlega prawu dewizowemu, o czym opowiemy w dalszej części artykułu. A gdzie można kupić dewizy? Sprzedaży i kupna dewiz dokonuje się przez banki, które pobierają za to prowizje.

zobacz także:  Inwestycja w złoto w czasach koronawirusa – czy to najlepszy sposób na pomnożenie kapitału?

Prawo dewizowe

Obrót dewizami w kraju oraz za granicą jest objęty prawem dewizowym. Aby je dokładnie zrozumieć należy zapoznać się z kluczowymi definicjami w tym temacie, czyli definicją rezydenta i nierezydenta. Podział ten oparty jest głównie na kryterium miejsca zamieszkania tych podmiotów, siedziby w kraju i poza nim. Inną podgrupę tworzą także nierezydenci z tzw. krajów trzecich. To właśnie z nimi związana jest większość ograniczeń prawnych.

Zatem o czym musimy pamiętać w związku z prawem dewizowym? Podstawowa zasada mówi o tym, że jeśli wywozimy za granicę krajowe środki płatnicze lub wartości dewizowe przekraczające równowartość 10 000 euro, to musimy okazać organom celnym dokumenty potwierdzające uprawnienie do wywozu lub zezwolenie dewizowe. Podobnie wygląda to w sytuacji odwrotnej, gdy zamierzamy przywieźć na terytorium RP zagraniczne lub krajowe środki płatnicze oraz złoto dewizowe przekraczające tę kwotę. Musimy wtedy zgłosić (w formie pisemnej) fakt tego przewozu organom celnym lub Straży Granicznej.

Forex – międzynarodowy rynek wymiany walut

Ważnym pojęciem związanym z dewizami jest również Forex, czyli największy międzynarodowy rynek wymiany walut. Rynek ten zbudowany jest w oparciu o połączone siecią informatyczną banki i instytucje finansowe na całym świecie. Dlatego wymiana odbywa się tam 24h/dobę. Transakcji na tym rynku mogą dokonywać zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni. Co ważne, fundamentem tego rynku jest rynek międzybankowy, czyli taki, na którym banki wymieniają pomiędzy sobą dewizy.

zobacz także:  Ile wart jest bitcoin? Czy opłaca się inwestować w kryptowaluty?

Dodaj Twój komentarz