piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Na czym polega barter? Barter a księgowość i podatki?

Rozwój handlu, w dziejach historii, sprzyjał odkrywaniu nowych obszarów geograficznych, wspierał rozwój gospodarek światowych. Dawał możliwość pozyskiwania, dostępnych na danym obszarze, towarów i surowców, które następnie wymieniano na inne na międzynarodowym rynku. Za pierwotną formę handlu uznawany jest barter. Czym jest i na czym polega?

Czym jest barter?

Barter polega na bezgotówkowej wymianie.To transakcja handlowa, podczas której wymienia się dostępny towar na inny, wzajemna rotacja może dotyczy również różnego rodzaju usług. W takim przedsięwzięciu każda ze stron jest zarówno sprzedającym i kupującym. Wpływy lub należności ze wzajemnej sprzedaży usług i towarów odbywają się bez transferu pieniędzy, dlatego koniecznym jest, aby wartość dostawy każdej ze stron była taka sama. Możliwa jest również transakcja polegająca na wymianie towaru za świadczenie określonej usługi.

Obecnie towary, które są przedmiotem umowy barterowej generowane są z nadwyżek rynkowych, są czasem niższej jakości. Bardzo często transakcje tego typu dotyczą całkiem różnych towarów, istotne aby właściwie obliczyć ich jednostkowe ceny, należy również doliczyć koszty transportu każdej ze stron umowy

zobacz także:  ING zapłaci za zaniedbania

Na czym polega barter wielostronny?

Współczesną formą bezgotówkowego zaspokajania potrzeb na rynku jest barter wielostronny. To rodzaj wymiany, który rozwinął się wraz z ewolucją informatycznej technologii. Sukcesywnie rośnie liczba firm, które dokonują transakcji w ten sposób. Daje ona możliwość rejestracji kolejnych transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy uczestnikami określonej społeczności barterowej.

Umożliwia to przedsiębiorcom dokonywanie rozliczeń bez użycia gotówki, często bez konieczności zaciągania kredytów dla firm.
Istnieją specjalne platformy barteru wielostronnego, gdzie rozliczenia dokonywane są przy wykorzystaniu umownych jednostek. W Polsce jest BPLN, czyli złotówka barterowa. Przedsiębiorcy wzajemnie wymieniają się towarami i usługami na podstawie zawartej wspólnie umowy.

Co powinna zawierać umowa barteru?

Umowa barteru należy, w myśl przepisów kodeksu cywilnego, do katalogu umów nienazwanych. Według orzecznictwa w Polsce jest to umowa, która wykazuje wiele podobieństwa do umowy zamiany.
Opisywana umowa nie musi zostać sporządzona we, wskazanej przepisami, formie. Z uwagi, że w późniejszym czasie może mieć charakter dowodowy, powinna zostać sporządzona na piśmie. Warto wiedzieć, że wycena towarów i usług nie może wzbudzać zastrzeżeń podczas rozliczeń przed Urzędem Skarbowym.

zobacz także:  Czy środki na komary to trucizna? Czy popularne w sprzedaży w Polsce?

Jakie są zasady rozliczania barteru?

Transakcje wymiany dokonywane w ramach umów barterowych są opodatkowane jak transakcje sprzedaży. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT. Każda z dokonywanych transakcji musi zostać zarejestrowania w księgach rachunkowych. Warto zastanowić się, w takiej sytuacji, nad założeniem bankowego konta dla firmy, bowiem wiele z nich umożliwia wykonywanie rozliczeń w ramach rachunku firmowego.

Zasady księgowania są analogiczne do stosowanych w umowach kupna-sprzedaży. Koszt oraz przychód są, dla każdej ze stron, takie same, dlatego należy ewidencjonować barter w Księdze Przychodów i Rozchodów. Towary i usługi, rozliczane tym systemem, są objęte podatkiem VAT z określoną stawką dla każdego z kontrahentów.

Dodaj Twój komentarz