wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Leczysz się za granicą? Sprawdź jak otrzymać zwrot kosztów leczenia

Lekarz i pacjent

Niezależnie od tego czy decydujemy się z jakiś przyczyn na leczenie za granicą czy też sytuacja nas do tego zmusza, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów z tym związanych. Kiedy jednak i kto może się o to starać? Przed podjęciem leczenia za granicą, warto jest wiedzieć jakie mamy prawa i możliwości.

Czy koszty leczenia za granicą podlegają zwrotowi?

Jak najbardziej tak i to niezależnie od tego czy posiadamy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego czy też nie. Dotyczy to zarówno zabiegów leczniczych na terenie Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Rzecz jasna kwota zwrotu zwrotu będzie uzależniona od wielu czynników, między innymi od naszego ubezpieczenia, a także od tego, jaka wysokość refundacji wyniosłaby w naszym kraju. Rzecz jasna, żeby ubiegać się o zwrot kosztów, należy być osobą ubezpieczoną w NFZ. Dodatkowo, to pacjent najpierw z własnej kieszeni płaci za leczenie, dopiero potem może ubiegać się o zwrot.

zobacz także:  Najtańsze OC, jak szukać najtańszego ubezpieczenia OC?

Na jaki zwrot kosztów leczenia za granicą można liczyć?

NFZ może zwrócić całość kosztów leczenia lub też tylko ich część. Jest to związane z tym, że brana jest pod uwagę wycena świadczenia obowiązującego w Polsce. Innymi słowy, jeżeli leczenie za granicą wyniesie nas więcej, niż kwota obowiązująca w naszym kraju, Fundusz płaci tylko tylko tyle, ile kosztowałoby go to u nas. Resztę, czyli różnicę pomiędzy dofinansowaniem z NFZ a kwotą poniesioną za leczenie płaci pacjent.

Jeżeli koszt leczenia wyniósł tyle samo lub mniej niż cena świadczenia dofinansowana przez NFZ, wówczas rzeczywiście zwracana jest nam całość kwoty.

Jak starać się o zwrot kosztów leczenia za granicą?

Przede wszystkim, żeby w ogóle liczyć na zwrot kosztów leczenia za granicą od NFZ, trzeba w pierwszej kolejności upewnić się, że dany zabieg czy forma leczenia jest w ogóle refundowana w Polsce, to jest czy znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Poza tym, niektóre formy leczenia wymagają zgody ze strony Funduszu, trzeba się więc upewnić jak to wygląda. Gdy leczenie mamy już za sobą, należy wypełnić specjalny wniosek, a następnie przygotować i przetłumaczyć wszystkie załączniki do niego dołączone, to jest: oryginał rachunku, potwierdzenie pokrycia całości kosztów, jeżeli nie wynika to z wystawionego rachunku. Dodatkowo konieczne jest okazanie oryginału lub kopii skierowania, recepty czy zlecenia na badania i leczenie.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu? Ile płacą młodzi kierowcy, seniorzy?

Może być także konieczne wystawienie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do programu lekowego czy też inne dokumenty medyczne, z których wynika potrzeba korzystania z innych środków medycznych specjalnego przeznaczenia.

Wszystko to trzeba złożyć do oddziału NFZ, który będzie właściwy dla miejsca zamieszkania.

Jak długo czeka się na zwrot kosztów leczenia za granicą?

Okres oczekiwania będzie uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim w trakcie leczenia za granicą, pacjent traktowany jest jako obywatel danego państwa. Dodatkowo, NFZ przeprowadza proces mający na celu ustalenie stawki zwrotu, który opiera się na wymianie korespondencyjnej pomiędzy nim, a placówką medyczną danego państwa i wszystko musi odbyć się zgodnie z przepisami. Koszty zwrotu ustalane są przez państwo, w którym przebywa pacjent, a te ustalenia mogą potrwać. Jeżeli po 4 miesiącach nie ma odpowiedzi, wysyłane jest ponaglenie, czasem robi się po upływie 6 miesięcy. Czas oczekiwania może więc się wydłużać.

komentarze 2

  1. Mia pisze:

    Szkoda, że NFZ nie refunduje leczenia „trudnych przypadków”. Wielokrotnie już organizowane były zbiórki na jakieś operacje ratujące niekiedy życie, bo NFZ nie chciał pokryć kosztów leczenia.

  2. Tala pisze:

    Zawsze jak wyjeżdżam za granicę, to wykupuję dodatkowe ubezpieczenie. Jakoś nie ufam zwrotom z NFZ. Kiedyś będąc za granicą mój mąż korzystał z opieki lekarskiej mając kartę EKUZ i nie musiał za nic płacić.

Dodaj Twój komentarz