poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney
banknoty euro

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem to, że kredyt można zaciągnąć w PLN, a można w obcej walucie. Tak było i jest. Jednak zaszły w tych aspektach pewne zmiany. Jak było, a jak jest z kredytami walutowymi, tego dowiesz się z lektury poniższego tekstu.

Kredyt walutowy – co to takiego?

Kredyt walutowy to kredyt, który udzielany jest w innej walucie niż krajowa. W Polsce najczęściej w euro lub do niedawna także we frankach szwajcarskich, czyli popularne kredyty frankowe i temat frankowiczów. Popularność kredytów w obcej walucie wzięła się z tego, że w Strefie Euro i Szwajcarii mają znacznie niższe stopy procentowe niż w Polsce. Jednak ci, którzy decydują się na tego typu zobowiązanie, muszą brać pod uwagę tzw. ryzyko kursowe. W takim wypadku, jeśli kurs waluty, w której wzięty jest kredyt wzrośnie, wówczas całkowita kwota zadłużenia również. Przez to i raty kredytu mogą drastycznie pójść w górę.

Rodzaje kredytu walutowego

Są dwa rodzaje kredytu walutowego:

  • indeksowany – najpopularniejszy. Polega na tym, że zaciąga się go na kwotę określoną w PLN, a w momencie w którym decyzja jest pozytywna i dochodzi do podpisania umowy, wówczas wartość kredytu jest przeliczana na obcą walutę zgodnie z kursem aktualnym danego dnia. Raty w przypadku takiego kredytu są spłacane w złotówkach, a ich wysokość podawana jest w obcej walucie i przeliczana po kursie w dniu spłaty (na podstawie fixingu lub spreadu).
  • denominowany – zawierany na określoną kwotę waluty obcej. W momencie podpisania umowy i wypłaty środków, jest ona przeliczana na złotówki. Niestety w momencie spadku wartości danej waluty, wypłacona kwota z banku może być zdecydowanie niższa, niż się zakładało.
zobacz także:  Karty kredytowe, debetowe, zbliżeniowe... typy kart płatniczych, sieci obsługujące karty

Oprocentowanie kredytów walutowych

W przypadku kredytów walutowych wysokość odsetek wyliczana jest na podstawie EURIBOR (kredyt w euro, średnia stawek z największych banków Strefy Euro) i LIBOR (wysokość oprocentowania kredytów międzybankowych wyznaczana jest na podstawie ofert największych banków w Londynie w walutach: EUR, USD, GBP, CHF, JPY). Oczywiście do wyliczenia oprocentowania nominalnego i tak konieczne jest jeszcze dodanie marży banku.

Kredyt walutowy dawniej

Dawniej nie było większych ograniczeń co do przyznawania kredytów walutowych. Oczywiście należało mieć dość wysoką zdolność kredytową. Klienci często nawet sztucznie ją zawyżali. W praktyce więc często na tego typu kredyt zdecydowali się nie tylko zamożniejsi, ale i średnio zarabiający. Z czasem jednak, w wyniku zmian na rynku walut, pojawiły się problemy ze spłatą tego typu zobowiązań. Właśnie dlatego zaszły zmiany w polskim prawie. 22 lipca 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym, która dokonała wielu poprawek, w tym także na rynku kredytów walutowych.

Kredyty walutowe dzisiaj

Po wejściu w życie nowej ustawy, kredyty walutowe mają być dostępne tylko dla tych, którzy uzyskują dochody w obcej walucie. To wynik oczywiście rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, ale dzięki zapisom w ustawie, ma to większe znaczenie. Ważne jest, by klient miał większość dochodów lub aktywów właśnie w obcej walucie. Oczywiście są sposoby na obejście takich ograniczeń, na przykład biorąc kredyt ze współkredytobiorcą. Jednak to marginalne przypadki. Praktyka pokazuje, że jest coraz mniej zaciąganych kredytów walutowych.

zobacz także:  Kredyt hipoteczny, co to jest i czym się różni od kredytu mieszkaniowego?

Dodaj Twój komentarz